söke ekspres gazetesi
  • söke ekspres gazetesiGENÇLİK BİR DEĞERDİR - SAHİP ÇIKALIM - III


GENÇLİK BİR DEĞERDİR - SAHİP ÇIKALIM - III

(GEÇEN HAFTADAN DEVAM)
Tarihte ve günümüzde Türk milletinin yaptıklarını ve yapabileceklerini bilen dost-düşman herkesin, milletimize – ve nüfusunun önemli bir kısmını oluşturan gençliğine - karşı bir ilgisi ve hesabı olduğu muhakkaktır.
Bu arada özellikle soğuk savaş dönemlerinde dünyada, hedef olan topluluk ve ülkelerin özellikle gençlerine karşı ucuz ve etkili bir yöntem olan terör, uyuşturucu, inançsızlık, fuhuş-cinsel sapıklık, ahlaki ve milli dejenerasyon gibi yöntemlerin sıkça kullanıldığı bilinmektedir.
Hedef kitlelere karşı kullanılmakla birlikte, artık toplumsal problemler, her milletin, özellikle gençliğini koruması için mücadele ettiği en önemli tehlikelerdendir.
Milletimiz, milli ve manevi değerlerini, aile müessesini - yıpranmasına rağmen- korumasından dolayı, diğer birçok millete göre gençliğimizin iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bizim gençliğimizin de çeşitli problemlerle karşı karşıya olduğu ve problemlerin her geçen gün arttığı bir vakıadır.
Geleceğimizin teminatı olan gençliğimizi tehlikelerden korumak için, istisnasız herkese görevler düşmektedir.
Uzmanlar, çocuğun ve gencin yetişmesinde temel olarak ailenin, okulun ve çevrenin rolünden bahsederler. Bunlar içinde en önemli görev aileye düşmektedir.
Ailelerin yapmaları gereken görevlerin başında, çocukların ve gençlerin yarının büyüğü olduğu gerçeğinden hareketle, çocuk ve gençleri sevmeleri, onlara dost ve arkadaş olması,  değer vermeleri ve iyi bir örnek olmalarıdır. Unutmamak gerekir ki, çocuklarımızın ve gençlerimizin karakterinin oluşmasında ailenin, okul ve çevreye göre daha fazla etkisi vardır.
Hiç  şüphesiz gençliğimizi iyi yönlendirebilmemiz ve yukarıda söylediklerimizi daha bilinçli yapabilmemiz için, gencin psikolojik, fizyolojik ve sosyolojik değişim ve gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olmamız gerekmektedir.
Gençlik dönemi herkes için sıkıntılıdır. Genç, çeşitli problemlerle karşı karşıyadır. Gençlik döneminin problemlerden bazılarına kısaca değinmek gerekirse, temel olarak şunlardan söz edilebilir:
1-Gencin Yakın Çevresiyle İlgili Problemler:
-Aile içindeki iletişim eksikliği.
-Aile içindeki karşılıklı güvensizlik problemleri.
-Değişen toplumsal ve kişisel değer yargıları.
-Ailenin gence karşı aşırı ilgisiz ya da aşırı korumacı  bir tavır sergilemesi.
-Ailenin, gençle ilgili eğitim, arkadaş ve yakın çevre ilişkileri, boş zamanlarını değerlendirme, eş seçimi ve meslek seçimiyle ilgili konulardaki yaklaşımlarından doğan çatışmalar.
-Ailenin diğer fertleri arasındaki çatışmalarla ilgili problemler.
-Parçalanmış ailelerle ilgili problemler.
-Nesiller arası farklılıklardan kaynaklanan problemler.
-Ailenin, ekonomik, sosyal ve sağlık şartları.
2-Gencin Ruhsal Hayatıyla İlgili Problemler:
-Gencdeki zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişim kusurları ve hastalıklardan kaynaklanan problemler.
-Gencin cinsel konularda edindiği bilgilerin eksikliği ya da yanlışlığından ve karşı cinsle olan ilişkilerinden doğan problemler.
-Gencin arkadaş grupları, okul ve meslek gruplarıyla ilişkilerinden kaynaklanan problemler.
-Baskı  ve zorlamalardan kaynaklanan problemler.
-Ergenlik döneminin kendine özgü niteliklerinden doğan  problemler.
-Zararlı  alışkanlıklarla ilgili problemler. 
(DEVAM EDECEK)

 

Bu makale 983 kez okundu.


Yorumlar
    Henüz bu Makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum Yaz