söke ekspres gazetesi
  • söke ekspres gazetesiBÜYÜKŞEHİR YASASI DEĞİŞİYOR


BÜYÜKŞEHİR YASASI DEĞİŞİYOR

 

Büyükşehir yasası çıktığı günden beri taraflarca tartışılmakta. Bizim gibi gelişme yolundaki kentler için bir prangaya dönüşen bu yasa hele birde ben merkez anlayışındaki belediye başkanları için büyük patronaj demekti. Yani altta kalanın canı çıksın hesabı. Taslak gündeme geldiği 2012 yılından itibaren dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık ama nafile, kimse duymak istemedi. Bugün ise memnun olan tek bir Allah‘ın kulunu gösteremezsiniz. Oysa bugün yapılacak değişikler umarım palyatif olmaz. Çünkü bugün yurdumuzun temel sorunu MERKEZ’DEN YÖNETME isteğidir. 21 Yüzyılda gelişen demokrasilerde yerel yönetimler DEMOKRASİ OKULU olarak görev yaparlar. Yurttaşları temel ihtiyaçları yerel kaynakların kullanılması ve yönetilmesiyle gerçekleşir. 

O yüzden AB süreci YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTINI ortaya koymuştur. 

Merkezi otorite buna karşı yetkiyi ve bütçeyi elinden bırakmamak için Üniter Yapı bozulur argümanıyla yetkiyi yerele devretmez. Artık Türkiye gibi 83 milyonluk bir ülkeyi merkezden yönetemezsiniz. Nüfusun % 75 lik kısmı 30 Büyükşehirde toplanmış bir yapı yeniden dizayn edilmek zorundadır. Bunun en iyi uygulanabileceği organizasyonu da YEREL YÖNETİMLER BAKANLIĞI adı altında tek bir bakanlıkla toplayabilirsiniz. Böylece Belediyeler İç işleri bakanlığı , Çevre şehircilik bakanlığı , Sayıştay denetimi, Maliye bakanlığı vs bakanlıklardan kurtulup tek bakanlıkla muhatap olurlar. Yasama organının bu konuyu görüşürken dikkate alması gereken hususlar ise aşağıda belirttiğim konulardır. Yeni yetkiler , yeni kaynaklar , yeni sorumluluklar belediyeleri yeni bir yapılanmaya sürükleyecektir.

 

YENİ YASADA OLMASI GEREKENLER:

• Belediyeler 100.000 nüfus planlaması üzerinden örgütlenmelidir.

• 5393 Sayılı yasayla verilen tüm yetkiler yeniden devredilmelidir. 

• Gelir vergisinden verilen paylar % 20 olmalıdır.

• Dolaylı vergilerden belediyelere pay verilmelidir.

• Motorlu taşıt vergilerinden belediyelere pay verilmelidir.

• Nüfus , Tapu müdürlükleri ve Kent içi Trafik hizmetleri belediyelere devredilmelidir.

• Belediyeler 1/1.000 ve 1/ 5.000 lik planlamalarını kendileri yapmalıdır.

• Kent projeleri için Hazine arazileri Belediyelere devredilmelidir.

• Üretim yapılan, satış geliri elde edilen kent içi yerler şirket merkezi kabul edilmelidir.

• Tarım gelirleri payı kentlere yansıtılmalıdır.

• Belediye şirketleri tüm denetimlerini meclise vermelidir.

• Kentsel dönüşüm planlama yetkisi belediyelere verilmelidir.

• Alt yapı kredileri İller Bankası, Üst yapı kredileri Emlak bank aracılığı ile kullandırılmalıdır.

• Borçlanma yetkileri ve kullanım alanları kontrolün de meclis üyeleri de sorumlu olmalıdır. 

• Personel kadroları norm kadroya göre belirlenmeli fazla ödeme yönetime rücu edilmelidir.

Belediyelerin yeni bir yasayla yetkileri arttırılmış olarak yeniden örgütlenmeleri onlara geçmişten gelen kurumsal tecrübeleriyle güç verecektir. Umarım siyasi partilerimiz , sivil toplum örgütlerimiz, meslek odalarımız bu yeni yasaya gereken uyarıları yaparlar , halkımızda özlediği hizmetleri yerinden alır. Yaşam alanlarını buna göre planlar. Gelecek planlamasında tarım gibi , habitatımız da çok önem arz edecektir. Bu alanların kontrolü ve kent gelişimi elimizden giderse sıkıntıyı biz yurttaşlar çekeceğiz, emin olun. 

Saygılarımla…

 

Bu makale 390 kez okundu.


Yorumlar
    Henüz bu Makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum Yaz