söke ekspres gazetesi
  • söke ekspres gazetesiGENÇLİK KIYMETLİ BİR DEĞERDİR SAHİP ÇIKALIM (I)


GENÇLİK KIYMETLİ BİR DEĞERDİR SAHİP ÇIKALIM (I)


Genç ve gençlik denilince çok değişik tarif ve izahlar yapılabilir: Genç, 15-25   yaş grubundan oluşan insandır. Genç, geniş bir hayal güçüne sahib olan, cesaretin çekingenliğe ve macera isteğinin rahatlık  duygusuna üstün geldiği insandır.
 Gençlik, psikolojik ve sosyolojik değişme çağı, çocuklukla olgunluk arasında hayata şekil veren geçiş dönemidir.
Gençliği bir yaş değil, bir hal olarak tanımlayanlar olduğu gibi, ‘‘ölçü tanımamak, ihtirasla hareket etmek ve her şeyde aşırılığa kaçmak’’ gibi tamamen duygusal kavramlarla izah edenler de vardır.Bu tanım ve izahlar daha da artırılabilir.
Her millet ve topluluk, kendi gençliğiyle ilgili araştırmalar ve istatistikler yapmakta; buna bağlı olarak plan ve programlar hazırlamaktadır.Türkiye’miz ve yurtdışındaki Türk nüfusunun önemli bir kısmının (yaklaşık % 50 si) 25 yaşın altında olduğu bilinmektedir. Bu,  milletimiz için kıymeti bilinir ve değerlendirilirse büyük bir kazançtır. İhmal edilirse problemler yumağıyla karşı karşıya olduğumuz bir hakikattir.
Gençlikle ilgili bir çoğumuzun söyleyebileceği pekçok şey vardır. Biz de kutladığımız  19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve önümüzdeki günlerde kutlayacağımız 21 yaşındaki genç Patişah Fatih Sultan Mehmet  önderliğinde fethedilen İstanbul’un fetih yıldönümü münasebetiyle, önemli bir değerimiz olan gençlerimizle ilgili bazı değerlendirmelerde bulunmak istiyoruz.
...................         .........        ...................
İnsan, kainatın en seçkin varlığıdır. (Tin, 95/4) İslam öğretisinde hayatın merkezinde insan vardır. Yüce Allah, Hz. Adem’den beri bütün ilahi dinleri ve  dinleri açıklamak için seçtiği kutlu elçiler olan   peygamberleri, insanın mutluluğu için göndermiştir. İslam dini, bütün ilâhi dinlerin esaslarını bünyesinde barındırmaktadır. İslam öğretisinde hayatın merkezinde insan vardır. Doğumundan ölümüne kadar insanın her dönemi önemlidir. Ama, insan hayatının en verimli ve en  önemli  çağı, gençlik çağıdır.
Gençlik, Allah’ın bir topluma ve millete verdiği kıymetli bir nimettir. Gençlik, bütün hareket ve heyecanıyla geçen dünümüzün adıdır. Yaşayacağımız geleceğe baktığımızda, istikbalimizi teslim edeceğimiz yarınlarımızdır.
Geleceğini teminat altına almak isteyen aileler/topluluklar/ milletler, gençliğini kendi değerleri doğrultusunda yetiştirmek zorundadırlar. Bir ailenin/topluluğun/milletin  yarınlarından emin olabilmesi, yetiştirdiği gençliğin duyarlı, tutarlı ve sağlıklı olmasıyla mümkündür.
Gençlerine iyi imkan hazırlamayan, onların sesini duymayan, doğru istikamete yönlendirerek ihtiyaçlarını görmeyen aileler/topluluklar/milletler, aslında geleceklerini  tehlikeye atıyorlar demektir.
Unutulmamalıdır ki eğer gençlik ihmale uğrar yoldan çıkarsa, hem toplum ve hem de gençliğin kendisi, ülke için bir endişe ve üzüntü kaynağı olur.
Toplumların yaşadıkları güzelliklerin arkasında gençliğin olumlu davranışları olduğu gibi; yaşanan faciaların ve kötülüklerin  arkasında da, ihmal edilmiş gençlerin olduğu görülür.
Şurası bir gerçek ki, tarih boyunca bütün önemli faaliyetlere omuz verenlerin başında, gençler olmuştur.
İnsanlık tarihi bir bakıma peygamberler tarihidir. Kur’an’daki peygamberlerin hayatlarından ve tevhit mücadelelerinden bahseden ayetlere kısa bir göz attığımızda; o yüce insanlara en kıymetli desteği verenler  arasında, genç ve dinamik insanların, aksiyoner girişimleriyle ön saflarda oldukları görülür.
Puta tapan kavmiyle mücadele eden Hz. İbrahim (Enbiya, 21/51 vd.), nefsine dur demesini bilen ve Mısır’da önemli  sorumluluklar üstlenen Hz. Yusuf (Yusuf,12/23 vd.),  Ashab-ı Keyf olarak bilinen ve kendi inandıkları gibi yaşama uğruna ülkelerini  terkedip bir mağaraya sığınan gençler (Kehf,18/10 vd), iffet ve namuslu yaşantılarıyla insanları tevhide çağıran Hz. Musa (Kasas, 28/1-45)  Kur’an’da faaliyetleriyle zikredilen  gençlerden  sadece bir kaçıdır.
(DEVAM EDECEK)

 

Bu makale 584 kez okundu.


Yorumlar
    Henüz bu Makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum Yaz