söke ekspres gazetesi
  • söke ekspres gazetesiSÖKE RAPORLARI: - 4


SÖKE RAPORLARI: - 4

 

“SÖKE’DE NÜFUS GELİŞİMİ”

 

Söke’nin nüfusu, Cumhuriyetin ilan edildiği 1923 yılında, 4 bin olduğunu düşünürsek, bugün 2020 tarihine geldiğimizde nüfusun birden bire artarak, 121.480 e yüksel  mesi bizi sevindirmiştir.

17.yüzyılın ilk yarısından itibaren İzmir’in etki alanı içinde yer alan, 19. Yüzyılın ikinci yarısında İzmir-Aydın Demir yolu hattının tamamlanması ile bölge merkezine direkt bağlantılı bir hale gelen Söke İlçesi, tarihi boyunca bir geçiş kenti olma özelliğini taşımıştır.

Cumhuriyetin ilanından sonra datarımsal ürünleri, yeraltı zenginlikleri,yer altı zenginlikleri ve sanayı atılımlları merkezle ekonomik ve kültürel bağlarını koparmayı başarmış zengin bir Ege kentidir.

Bu bağlamda Türkiye’de mimarlık alanında yaşanan gelişmeleri de, İstanbul ve Ankara gibi merkezlerin periferisi konumunda olan İzmir üzerinden gecikmeli olarak ve atlayarak izlemiştir.

Söke, tarihin ve Coğrafyanın binlerce yıldır ona ona sunduğu değerleriyle çağdaş dünyada tarım, sanayi ve turizm, alanlarında gelişim gösterebilecek dinamiklere sahiptir. Bu dinamikler doğrultusunda Söke’de hep nüfus artmış, Didim ilçe olup ayrılmasına rağmen Söke’de nüfus hareketi hep artı yönde olmuştur.

Söke’de Cumhuriyet’ten sonrali nüfus durumu:

Türkiye’de  Cumhuriyet döneminde ilk kez gerçek anlamda, nüfus sayımı yapıldı. Cumhuriyetin ilanında yapılan ilk sayımda Söke’de 4.000 olan nüfus sayısı, Bugün 121.481’e ulaşmıştır. Yüzyıllık kısa bir sürede bir kentin, birden kendini bu kadar yükseltmiş olması azımsanamaz.

Türkiye’de Cumhuriyet döneminde ilk kez resmi nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. Söke’nin nüfusu bu sayımda 24.504; 1935 yılında yapılan ikinci nüfus sayımında ise 29.338’e yükselmiş, bu sayımlardan sonra yapılan her sayımda devamlı artış göstermiştir. Sayım yıllarına göre Söke ve Aydın’da nüfus artışları şöyle belgelenmiştir:

Nüfus Sayım Yılı: Söke Nüfusu:  Aydın Nüfusu:

1-1927 24.504 70.307

2-1935 29.338 92.988

3-1940 32.000 99.819

4-1945 34.301 105.155

5-1950 41.150 75.100

6-1955 66.080 89.877

7-1960 67.061 105.027

8-1965 74.738 123.322

9-1970 82.761 135.208

10-2019 121.481 267.786

 Aydın İli Genel Nüfusu:1.110. 000

Sanırım bu doküman, Söke ve Aydın nüfusu hakkında yeterli bir bilgi veriyor.   

 

“SÖKE’NİN ARAZİ VARLIĞI VE ZİRAİ ÜRETİM GÜCÜ”

Söke, Türkiyede en verimli ve sulanabilir bir arazi varlığına sahiptir. Söke’nin Yüz ölçümü 1.030 Km2 dir.  Bu arazinin sınıflandırılması ilgili kurum ve kuruluş tarafından Şöyle sınıflandırılmıştır:

1-Tarım arazisi birinci sınıf toprak varlığı: 616.80 dekar.

2-Tarla arazisi sulu ekilebilir:375.40 dekar.

3-Sebze ve meyvelik alan: 241.40 dekar.

4-İşlenmiyen araziler : 54.69 dekar.

5-Çayır ve Meralar: 36.51 dekar.

6-Orman arazisi: 217.00 dekar.

7-Göl ve bataklık: 86.00 dekar.

8-Meskun mahal : 19.00 dekar.

İlçe topraklarının kullanım şekline göre dağılımı ise şu şekilde ortaya konmuştur.

1-Çayır ve Mera varlığı :36.510 da.

2-Orman varlığı ve arazisi:217.000 da.

3- Göl ve bataklık : 86.000 da.

4-Meskun Mahal: 19.000 da.

5-Ekonomik olmayan araziler: 54.690 da.

6-Ekilebilir 1. Sınıf Tarımsal arazi varlığı: 616.800 da.

T o p l a m arazi varlığı: 1.030. 000 da.

SÖKE’DE ARAZİ SULAMA DURUMU:

1-Büyük Menderes Nehrinden sulama: 96.55 Km2

2-D:S:İ.Sulama şebekesinden yapılan sulama: 266.22 Km2.

3-Artezyenlerden yapılan sulama: 36 Km2.

4-Kıraç alanlar:218.02 Km2.

5-Dikili alanlar: 216.72 Km2.

6-Ekili alanlar 616.80 Km2. Bu dökümde görüldüğü gibi kıraç gösterilen alanların bir çoğu sulamaya kavuştuğu taktirde verim ve üretim artar. Ovaya paralel olan dağ etekleri, yüksek yerlere depolar yapılarak, denize boşa akan nehir suları bu depolara pompalanarak, bugün kıraç olan etek ovaları ve arazileri rahatıkla  araziler suya kavuşturularak sulanabilir hale getirilebilir. 

SÖKE’DE İKLİM SERACILIĞA UYGUN OLMASINA RAĞMEN YETERLİ BİR ÖRTÜLÜ ALAN YOKTUR:

1-Cam Sera 1 adet olup 52 da. Ve atıldır.

2-Plastik Sera 8 adet olup,96.2 da. Üretimde olup 2183 ton üretim yapılmaktadır. Toplam sera varlığı 148 da. Olup 2183 ton üretim kapasitesine sahiptir. Bu Söke gibi bir yerde yok denecek kadar azdır. Örtü arazilerden alınan verim ve istihdam göz önüne alınarak Söke Belediyesi tarafından Kentin Nazım Planı yapılırken Başkan Necdet Özekmekçi tarafından ilk kere dile getirilen “SÖKE ORGANİZE SERA BÖLGELERİNE PLANDA YER VERİLMESİNE RAĞMEN BU UYGULAMA İLE İLGİLİ ÇALIŞMALR HER NEDENSE RAFLARA KALDIRILDI. Bir zamanlar Söke Organize Sanayi bölgesine de bu bir hayal diyenler, bunun bir hayal olmadığını şimdi görmektedirler. Necdet Başkan’ın Organize Sera Bölgelerine sahip çıkarak hayata geçirmemiz halinde Söke’ye çok güçlü bir tarımsal üretim potansiyeli kazandırmış olacağız. İlgililerin koltuklarından kalkarak, bu işe emek vermelerini bekliyoruz.

SÖKE’DE HAYVAN VARLIĞI VE HAYVANSAL ÜRETİM:

A) Büyük baş hayvan varlığı:

1-Kültür ırkı dişi 10.000, Erkek 6.195, toplam 16.195 adet.

2-Melez dişi: 6.180, Erkek 3.930, toplam,10.110 adet. 

3- Yerli ırk dişi: 4.150, Erkek 2.690, toplam 6.840 adet.

4- Toplam sığır varlığı dişi 20.330, Erkek 12.815 toplam:33.145 adet.  

B-Küçük Baş Hayvan Varlığı:

1-Koyun dişi: 16.368, Erkek: 4.982, toplam:22.350 adet koyun.

 2-Keçi dişi: 600, Erkek 450, toplam: 1.050 adet Keçi.

C-Kanatlı Hayvan Varlığı:

1-Yumurta tavuğu: 296.000 adet

2-Et tavuğu: 319.600 adet.

3- Toplam 615.600 adet.

 D-Arı kovanı varlığı:

1-Eski usul Kovan:8.000 adet.

2-Yeni usul Fenli kovan: 80.419 adet.

3- Toplam Kovan Sayısı: 88.419 adet.

4- Yıllık Bal üretimi: 11.936.565 kg. 

E- Söke’de Pamuk Üretimi:

2014 Yılında Söke’de Pamuk üretimi en doruk noktasına çıktı. O dönemde Söke Ziraat Odası Başkanı olan Sayın  Kemal Kocabaş’ın verdiği bilgiye göre: Söke Ovası’nda pamuk üretiminin altın yılını yaşadığını 185 bin ton pamuk üretildiğini ve bunun son yılların en yüksek rekoltesi olduğunu   söyledi.

Söke Ovası’nda 2014 yılında 370 bin hektar alana pamuk ekildiğini, bu alandan ise 185 bin ton pamuk alındığını yaptığı açıklamada dile getiren Kocabaş,”Söke üreticisi pamul yetiştirmeyi öğrendi. Artık birinci ve ikinci ürünü yetiştirmede sorun yaşanmıyor. Pamuklar genelde makinelerle  toplandığı için yağmur deymeden toplanıp depolanıyor. Buda Sökeli çiftçilerimize bir artı değer sağlamış oluyor.

F- Söke’de Buğday üretimi:

Söke Ovası’nda 2019 yılında buğday ekilen alan 15 bin dekar olduğunu dönemin Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağal yaptığı açıklamada 2020 yılı için ise bu rakam 32 bin dekara çıkarıldığını belirtti. Ortalama olarak bir dekar alandan 600 ile 700 kg. buğday alındığını ve bunun ortalaması 650 kg. olarak kabul edersek, 32 bin dekardan tahminen 3.520.000Kg. buğday üretilmiş olur.

Ayrıca Mısır, arpa ve diğer yem ve sanayii bitkileri ile sebze ve meyvelerde çok üretilmektedir. Söke’nin mandalinası Ege Bölgesinin en çok aranan mandalinasıdır. Son yıllarda Karpuz üretimide artmıştır.

 

Bu makale 249 kez okundu.


Yorumlar
    Henüz bu Makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum Yaz