söke ekspres gazetesi
  • söke ekspres gazetesiNORMALLEŞME DÖNEMİ BAŞLARKEN!..


ENSAR TURGUT TEKİN

e-mail: tekinensarturgut@gmail.com

Tel: 0 506 362 94 29

 

NORMALLEŞME DÖNEMİ BAŞLARKEN!..

 

Korona Virüs yüzünden normal hayattan bir süre uzak kalan Türkiye 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren normalleşmeye başladı. Tamamı bile olmazsa, başlangıç yapması bile sevindiricidir. Çünkü yaşadığımız acı günler, gerçekten çok korkunç ve karanlık günlerdi. Amansız bir virüs, çok kısa bir zamanda bütün dünyaya ve ülkemize yayılarak, bütün insanlığın üzerine korkunç bir kâbus gibi çöktü. Allah’a çok şükürler olsun ki, ülkemizde mevcut Sağlık hizmetleri tesisleri ile yetişmiş sağlık personeli ve yönetimce alınan önemli kararlar ve halkımızın çoğunluğunun bu karar ve alınan önlemlere uyması nedeniyle bu acı olayı, Allahım’ a çok şükürler olsun ki diğer ülkelerden daha az bir zararla atlatmayı başarmaya çalıştık. Çalışmaya da devam edeceğiz.

Şimdi 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren denetimli olarak bazı ünitelerde normalleşmeye geçiş dönemini başlattık. Eğer Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun almış olduğu kararlar ve önlemler doğrultusunda uygun hareket edersek, Allah’ın yardımı ve izni ile bu belayı da az bir zararla atlatmış olacağız. Bütün sorun kurallara uymak, alınan kararlara dikkatle uymakla giderilir. Artık kendi çıkarlarımızdan daha çok yaşadığımız toplumun çıkarlarını korumak zorundayız. Eğer toplum varsa, bireyde vardır. Toplum yoksa bireyde yoktur! Bu olay sosyolojinin ana kurallarından biridir. Bir toplumda üreten ile tüketen dengeli olmalı, Üretim kaynakları tüketim kaynaklarından fazla olursa o ülkede bolluk ve bereket olur. Üretim kaynakları ve gücü tüketim kaynaklarından az veya yetersiz olursa o ülkede açlık, yokluk, yoksulluk sıkıntıları çekilir.

Cumhuriyet döneminde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin çoğunluğu, aşağıdaki yatırımlara ağırlık verdiler:

1-Demir yollarımızı yapıp işletmeye, yük ve yolcu taşıma kapasitelerini artırmaya. Atatürk Dönemi ve ondan sonraki dönemlerde demir yolu üretim ağları genişletildi. Lokomotif, Yolcu ve yük taşıma vagonları kapasiteleri artırılarak çoğaltıldı. Doğaldır ki sıfırdan başlanarak, her yılın sağladığı bütçe olanaklarına göre bugünkü seviyeye ulaştık. Allah’a çok şükür.

2-Kara Yollarında sıfırdan başlayarak, bugünkü modern Oto yollar seviyelerine ulaştık. Yolcu taşıma otobüsleri ile yük taşıma kamyonları ve tır filolarına kavuştuk. Kent içi nakliye ve ulaştırmalarında uluslar arası nitelikte yollar ve ulaştırma hizmetlerine sahip olduk.

3-Hava ulaştırmalarında, bugün “TÜRK HAVA YOLLARI” Dünyanın sayılı bir seviyesinde yer almakta, Avrupa, Asya, Amerika ve diğer kıtalara uçuşlar sağlamaktadır. Bu dalda da kat ettiğimiz yol, hiçte küçümsenmez. Allah’ın yardımları ve izniyle bundan sonraki dünya düzeni içinde kendimizi daha güçlendirerek, güvenilir, aranılır ve tercih edilir bir seviyeye ulaştıracağız.

4-Ülkemizde yeni barajlar yaparak, kış yağmurlarından oluşan su kaynaklarımızı depolayarak rezervlerimizi yükselttik. Mevcut akar sularımızı bu yolla güçlendirerek, bu kaynaklarla hem topraklarımızı sulayarak tarımda verim elde ettik ve hem de “HES”(Hidro Elektrik Santralleri) ler kurarak hiçte küçümsenmeyecek miktarlarda elektrik enerjisi ürettik. GAP işletmeleri ile ülkemize yeni pamuk üretme toprakları kazandırırken, o bölge insanına kendi bölgesinde kalma ve çalışma olanakları sağladık.

5- Sanayi alanında “SANAYİDE DEVLET!” felsefesinden işe başlayarak, bunu genişleterek, ülke geneline planlı bir şekilde yaymak için halka açık Organize Sanayi Bölgeleri oluşturarak, Cumhuriyet döneminde hiçte küçümsenmeyen boyutlara ulaştırdık. Büyütmeye ülke geneline yaymaya da devam edeceğiz. 

6- Cumhuriyet Döneminde atılan dev adımların başında eğitim gelmektedir. Ülkemizin hemen hemen eğitim davası hedeflerine ulaşmak üzeredir. İlk Öğretimde yüzde yüze varan bir başarı sağlanırken Orta öğretimde artarak büyüme sevindirici boyutlardadır. Yüksek Öğretimde her ilde bir Üniversite açmak ve yaygınlaştırmak, kaliteyi artırmak ve yetişen öğrenciye istihdam ve iş olanakları yaratmak için ağırlık verilecektir. Üniversitelerimizde yetiştireceğimiz öğrencilere bağımsız çalışma olanakları tanıyan meslekleri içeren fakülteler açmalı, kendi işini kendisi kurmasına destek olmalıyız. Bunu yapmaz da bugünkü klasik bir anlayışla inatla devam edersek, her şeyi devletten bekleyen bir diplomalı işsizler ordusu kurmuş oluruz ki buda hiç işe yaramaz!

7-Sağlık Hizmetleri Alanında, Cumhuriyet döneminde gerek Sağlık personeli yetiştirme, gerekse ilaç üretme, sağlık malzemeleri üretme ve temin etme anlarında, Devlet hastaneleri üretme, işletme, Özel sektör alanları ile bu kuruluşları çoğaltarak ülke genelinde yayma çabalarımız, dünya ülkelerinin çoğunluğundan daha ileri boyutlardadır. Bu dalda yeni hamle ve girişimler memnuniyetle devam etmektedir. BU Korona Virüs Sağlık hizmetleri yetersiz olan ülkelere daha çok tahribat yapmasına rağmen, Sağlık hizmetleri iyi olan ülkelere daha az hasar vermiştir.

Ülkemizde başta Savunma sanayimiz olmak üzere, bir çok kurum ve kuruluşta yapılan çağ atlatma çabaları dünya kamu oyunca izlenmekte, dostlarımızı sevindirirken; düşmanlarımızın gözlerini korkutmaktadır. Oysa biz Türk Milleti olarak, hiçbir dönemde hiçbir milleti ezmedik ve yok etmedik. Anadolu’yu köhnemiş, devletliğini kaybetmiş, federel derebeyliklerden alarak, orada yaşayan yerli halklarla halkımızı kaynaştırarak, yeni bir ruh ve anlayışla Selçuklu İmparatorluğunu kurduk. Daha sonrada Osmanlı Cihan İmparatorluğunu kurarak, dünya ya yeni bir nizam ve düzen kazandırdık. En son ise Cumhuriyet Türkiye’sini Atatürk’ün çabaları ile kurarak, Orta Doğu’da bir denge haline getirdik. Elbette bu seviyeye yükselirken ve bu hedeflere ulaşırken başta Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çok emekleri olmuştur. Ondan sonraki hükümetlerimizin bu davaya zaman zaman sahip çıkarak ilerletmesi ile bu günlere ulaştık. Zaman zaman iç ve dış düşman engellerine rağmen Türkiye Cumhuiyeti her yıl daha büyük adımlarla ilerlemektedir ve ilerleyecektir! Yeter ki birlik ve beraberliğimiz, kardeşlik duygularımız, basit düşman oyunları ile bozulmasın! Bunları asla unutma!

MASKENİ TAK!- SOSYAL MESAFEYİ KORU- TEMİZLİK KURALLARINA UY!..

 

Bu makale 340 kez okundu.


Yorumlar
    Henüz bu Makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum Yaz