söke ekspres gazetesi
  • söke ekspres gazetesiSÖKE BİR GÜZEL ANADOLU (III)


KİTAPLAR ARASINDA:

SÖKE BİR GÜZEL ANADOLU (III) (Söke Etnografyasında Meslekler )

 

Yukarıda adını verdiğim kitabın yazarları değerli eğitimcilerimizden Av. Öğretmen Mustafa Genç ve oğlu İsmail Caner Genç’le birlikte hazırladıkları bir eserin adıdır. Kitabın görsel danışmanı Hava Seval Bal (Genç) ,Dizgi Teknik Kontrol: ADÜ Söke İşletme Fak. Dek. Prof. Dr. Fatma Neval Genç tarafından hazırlanmıştır. Kitap 2019 yılında İzmir / Ödemiş / Efe Ofset Matbaacılık Yayıncılık San. Ve Tic. Ltd. Şti. Yayınları arasında basılmıştır. Kitap 586 sayfa olup tertemiz bir baskısı vardır. Basım masrafları Söke Ticaret Odası tarafından karşılanmıştır. Bundan önce Söke Bir Güzel Anadolu (I) 2018, 621 sayfa, ve Söke Bir Güzel Anadolu (II) 2018, 544 sayfa, adlı kitapları da İsmail Caner Genç tarafından hazırlanmış ve her iki kitabı da İlçemiz Kaymakamlığı ve Söke Belediyesi’nin katkılarıyla Söke kültürüne kazandırmışlardı. Bu kuruluşlarımızın Türk kültürüne ve Türk sanatına ve yazarlarına vermiş olduğu bu değerli katkılar elbette takdire değer ve sevindiricidir.

 

Kitabın Giriş bölümünde eğitimci yazar ve Av. Mustafa Genç Ağabeyim.( Ben ona ağabeyim diyorum. Çünkü İkimizde Diyarbakır Erkek İlk Öğretmen Okulu’ndan mezun olmuşuz. Mustafa Genç 1952, ben 1964 yılında muzun olduk, bu bizim geleneğimizde vardır).

 

Mustafa Genç kitabının giriş bölümünde Atatürk’ün sanata verdiği önem bağlamında şunları yazıyor:

 

“ Efendiler, ziraatın yanında zanaat ta vardır.  Bir millet zanaatsız yaşayamaz. Mazide belki büyük fabrikalar halinde değil fakat her evde bir tezgâh mevcut idi. Milletimizin gayet nefis zanaatları vardı. Bugün maatteessüf o da bitmiştir. Çünkü deminki izahatımda gördünüz ki ecnebilere verilen imtiyaz ile bu küçük tezgâhlar mübareze edemezdi. İmtiyazlı ithalat neticesinde sanayimiz mahvolmuştur”. (18 Ocak 1923- İzmit).

Mustafa Genç ve oğlu Öğretmen İsmail Caner Genç bu duygu ve düşüncelerle buradan yola çıkarak bu güzide ve kalıcı eseri ortaya koymuşlardır. Araştırmacı ve  deneyimli  öğretmen   Mustafa Genç  bir başka sözünde: Az  zamanda  çok büyük işler başaran bir Türk büyüğü  olarak, tarih sayfalarında ismi üzerine ölümsüzleştirilen Atatürk, her zaman çok iyi kavramış ve öğrenmişlerdir. Bu ezilmişliğin hıncın politik hilelerle Türk’ten çıkarmaya çalışacaklar ama sonuçta onlar hüsrana uğrayacaklardır. “ Birlik kuvvettir, birlik beraberliktir” parolasını Türk Milletinin beynine sindirmeye başaran Atatürk’ün izinde, objektif bir Atatürkçü düşünce ile ilerleyen Türkiye, Türk Milleti, hemen her sahada kendini bugünde, yarında ispata hazır durmaktadır. Çünkü ilerde, sanatta gericiliği geride bırakmış, ilerlemeğe doğru her geçen gün yeni hamleler yapmaktadır. Bu konunun çok önemini bilen Atatürk: Sanatsız Kalan  Bir Milletin Hayat Damarlarından Biri Kopmuş Demektir. Sözünü, kuvvetli bir mesajın  ifadesi olarak  söylemiştir.        

Kitabın basımı için teşekkürler, yazarları hakkında bilgi( özgeçmişleri) ve önsözden sonra şu konulara yer vermişlerdir:1-Söke’de Semercilerimiz(7),2-Söke’de Dericilerimiz (25),3- Söke’de Nalbantlarımız (32),4-Söke’de Urgancılarımız (48), 5-Söke’de Macuncularımız (63),6-Söke’de Araba Yapımcısı Ustalarımız (71), 7-Söke’de Dünkü ve Bugünkü Araba Sürücülerimiz (105), 8-  Söke’de Saraçlarımız (139),9- Söke’de Hallaçlarımız (180), 10- Söke’de Kalaycılarımız (218), 11- Söke’de Hasırcılarımız (284),12-Söke ve Çevresinde Devecilerimiz (339), 13- Söke’nin Kunduracıları- Çizmeciler (393), 14-  Söke ve Çevresinde Değirmencilik (425) akla gelen tüm eski zanaatçılara ve bunların nasıl yapıldığına dair bilgiler verilmiştir. Bunlardan başka konular da vardır. Bunlarla ilgili röportajlar ve konu ile ilgili araçlar ve gereçler, kullandığı malzemelerle birlikte bol bol fotoğraflarla kitap bir hayli gelecek kuşaklara yararlı olacak bir kaynak bağlamında hazırlanmıştır. Kitabın hazırlanmasında bir hayli emek verildiğini görüyoruz. Kitapta  yer alan her zanaatın sonunda  bir dörtlükle  şiirle  seslenmesine de ayrıca  şiir tadında bir tat veriyor.

Sözün özü: Söke Bir Güzel Anadolu (III) diğer kitaplarda olduğu gibi büyük bir titizlikle ve azimle,  özveriyle ve ter dökerek eserler birçok kaynaklara dayalı olarak gerçekçi ve objektif bir bakışla hazırlanmıştır. Konularla ilgili 100 ‘e yakın resim ve fotoğraflarla zenginleştirilmiştir. Bu da esere ayrı bir güzellik ve güzel bir görünüm kazandırmıştır. Söke’yi ve çevresini dünden bugüne tarihi,  geçmişini, sanat ve kültürünü folklor evreninde Etnografyasını iyice tanıma bağlamında özellikle orta dereceli okullarımızda liseli öğretmen ve öğrencilerimizin okumaları için sağlık veriyorum. Kitabın arka kapağında İsmail Caner Genç’in güzel bir sözü vardır. Onun altını   çizerek  sizlerle paylaşmak   isterim:     

 

“Kadim bir şehrin değerini bilmek,

yaşanan toprakları tanımakla,

geçmişi öğrenmekle olur.

değerin katmak

gönüldeki sevda ile

başarılır.

Söke sevdalılarına”…

 

Başta deneyimli eğitimci yazar-ağabeyim olarak saydığım Av. Mustafa Genç ve değerli meslektaşım İsmail Caner Genç’le birlikte hazırladıkları bu değerli kitaplarından dolayı gönülden kutluyor, tüm yaşantıları

boyunca sağlık ve başarılar diliyorum. Ellerine, yüreklerine ömürlerine bereket diyorum.  

 

 

Bu makale 306 kez okundu.


Yorumlar
    Henüz bu Makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum Yaz