söke ekspres gazetesi
  • söke ekspres gazetesiİMAN-İYİ İŞ İLİŞKİSİ- II


İMAN-İYİ İŞ İLİŞKİSİ- II


(GEÇEN HAFTADAN DEVAM)
Kur’an’da salih amelin çoğunlukla imandan hemen sonra zikredilmesi,  amelle imanın birlikte bulunmalarının gereğine işaret eder. Bu ayetlere bakıldığında iman ile salih amel arasında kuvvetli bir bağ olup,  birbirlerinden ayrılmazlar. Bir ayette şöyle buyrulur: “Kim de O’na,  salih amelleri işlemiş bir mümin olarak gelirse,  işte onlar için de yüksek dereceler vardır.” (Taha, 20/ 75) başka bir ayette de “...Rabbine kavuşmayı uman kimse,  salih amel işlesin,  ve Rabbine kullukta O’na hiç ortak koşmasın” ( Kehf, 18/ 110) denilerek salih amelin imanla olan bağlantısı vurgulanmaktadır.
İman ve iyi iş işleme açısından Kur’an’da kadın erkek ayrımı yoktur. Bu çeşitli ayetlerde vurgulanmaktadır. Bunlardan birinde şöyle denilmektedir: “Erkek veya kadın,  inanmış olarak salih amel işleyenler cennete gireceklerdir. Ve zerre kadar haksızlığa uğratılmayacaklardır.” ( Nisa , 4/124) Başka bir ayette de şöyle buyurulmaktadır: “Erkek veya kadından her kim inanmış olarak iyi iş yaparsa,  onu dünyada tertemiz bir hayatla yaşatırız ve böylelerinin ücretlerini,  işleyip ürettiklerinin en güzelleriyle karşılarız.” ( Nahl, 16/ 97)
O halde bütün bu ayetlerde ifade edilen salih amel yani iyi iş nedir? Ayetlerde çeşitli yönlerine değinilen iyi işi izah edecek olursak şöyle bir tanım yapabiliriz: Allah’a inanmanın gereği olarak,  onun öğütlerini davranışlarımıza yansıtarak,  samimi ve güzel bir niyetle,  Allah’ın hoşnutluğunu gözeterek ferdin hem kendine,  hem kendi toplumuna ve hem de tüm insanlığa faydalı olacak eylemlerde bulunmasıdır. Salih ameller dinin yapılmasını öğütlediği,  doğru ve faydalı ve sevap kazanmaya vesile olan işler; kötü ameller ise yapılması istenmeyen ve hoş karşılanmayan çirkin,  yanlış ve zararlı davranışlardır.
İnanıp iyi iş yapmalarından dolayı bu kimseler,  Allah’ın dostu diye nitelenmekte olup,  bunların ahirette peygamberler,  doğru kimseler (sıddıkler) ve şehitlerle birlikte olacakları ayetlerde belirtilmektedir. Kur’an’a göre “bunlar yaratılmışların en iyisidirler”; Allah onlardan,  onlar da Allah’tan hoşnut olmuşlardır. (Beyyine,  98/ 7-8); Allah,  yeryüzüne salih kullarım yani iyi iş yapanlar varis olacaktır diye buyurmaktadır. ( Enbiya, 21/ 105)
Salih amel nefis mücadelesiyle de iç içe olduğundan sabredip iyi davranışlarda bulunanlara mağfiret ve büyük bir mükafat vadedilmektedir. (Hud, 11/ 11) Kur’an’da inanıp iyi iş yapanlara güzel bir gelecek ve mutluluğun beklediği ifade edilerek şöyle buyurulur: “İnanan ve salih amel işleyenler için güzel bir gelecek ve mutluluk vardır.”  (Ra’d, 13/29)Üstelik sadece bununla da kalınmayıp bol rızık ve affedilmeleri de bildirilmektedir: “İnanan ve salih amel işleyenler mükafatlandırılacaktır. Onlar için mağfiret ve güzel bir rızık vardır.” (Hac, 22/ 50) Yine iyi iş yapanların tövbelerinin kabul göreceği vurgulanırken,  “Kim tövbe eder ve iyi iş yaparsa o,  gereği gibi Allah’a yönelmiş olur” diye buyrulmaktadır. (Furkan, 25/71) Kötülüklerin örtülmesi ve iyiliklere değiştirilmesi de yine iyi iş sayesinde olacaktır. Kur’an bu konuda şöyle buyuruluyor :“Ancak kim tövbe eder,  inanır ve iyi iş işlerse işte onların kötülükleri iyiliklerle değiştirilir.”  Furkan, 25 70)
(DEVAM EDECEK)

 

Bu makale 670 kez okundu.


Yorumlar
    Henüz bu Makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum Yaz