söke ekspres gazetesi
  • söke ekspres gazetesiGalip Kamiloğlu - TÜM EMEKLİ SEN SÖKE ŞUBESİ GENEL KURULA GİDİYOR


Konuk Yazar: Galip Kamiloğlu

Emekli Eğitimci

e-mail: galipkamiloglu@gmail.com>

 

Galip Kamiloğlu - TÜM EMEKLİ SEN SÖKE ŞUBESİ GENEL KURULA GİDİYOR

 

Benim de üyesi olduğum Tüm Emekliler Sendikası Söke Şubesi  21 EYLÜL 2019 Cumartesi  Günü 2. Olağan Kongresini yapacak. Kamu Emekçileri sendikalarında  (Eğitim Se ) yönetici olarak uzun süre çalışan birisi olarak genel kurullarla ilgili görüşlerimi paylaşmak istiyorum.

Genel kurullar kısaca, örgütlü yapılarda örgüt içi  yöneticilerin ve kurulların demokratik tahammüllerle yenilenmesi ile birlikte asıl olan İki genel kurul arasında hedeflenen konuların/sorunların gerçekleşme getirilerini ve gerçekleşemeyenlerin nedenlerinin sendika tabanıyla tartışıldığı yerlerdir, aynı zamanda geleceğe yönelik yeni hedeflerin de belirlendiği mecralardır. Yani sendikanın kendisi ile yüzleştiği ve kendisini ters ettiği süreçlerdir.

Kendisini Sınıf ve Kitle Sendikası olarak tanımlayan Tüm Emekliler Sendikası‘nın tabanını kamu kuruluşlarından emeli olan işçi ve memurlarla birlikte SSK ve BAĞ-KUR dan emekli olan emekçilerden oluşmaktadır. Geçmişlerinde ki  çalışma koşulları ve günlük yaşamlarında (ekonomik durumları, eğitim düzeyleri, mesleki ve kültürel geçmişleri vb.) belirgin farklılıklar gösteren emeklileri, aynı mücadele alnında bir arada tutmak için sendikal anlayış ve tanımlamalarında  da yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Tüm Emekliler Sendikası Sınıf sendikacılığının özünü oluşturan sınıflar arası çelişkileri (işçi sınıfı ve burjuvazi) ve bu çelişkileri şekillendiren ideolojik bakışı da gözeterek, her sendika da olduğu gibi üyelerinin ortak çıkarları etrafında en geniş kitleleri örgütleyip sürece katmayı hedeflemelidir. Yani kitle sendikacılığı yönünü daha görünür kılmalı, toplumsal istekler doğrultusun da yeni sendikal politikalar geliştirmelidir diye düşünüyorum.

Bugün Tüm Emekliler Sendikasının önünde duran öncelikli sorunlar:  

1)Emeklilerin sendika kurma haklarını yasal bir statüye kavuşturmak için demokratik eylemlilikler örgütlemek.

2)  Türkiye de açlık sınırının 2 bin 214 TL olduğu düşünülürse emekli maaşlarının “insanca yaşama” düzeye çekilmesi için mücadeleyi tabana yayarak eylem ve etkinlikler yapmalıdır.

3) Sayıları 11 milyona varan emeklilerin giderek daha da mağdur duruma düşmemeleri için yurt içi ve yurt dışı dayanışmaları ortaya çıkarmalıdır.

4) Kesintisiz ve ulaşılabilir sağlık hizmetleri, her türlü kamusal  ulaşımdan emekliler ve eşlerinin ücretsiz yararlanmaları vb. somut taleplerini hayata geçirmek olmalıdır.

Sendikacılıkta en önemli sorunlardan birisi de yerel örgütlerin yerele özgü sendikal politikalar üretememeleri, etkinlik ve eylemliliklerin hemen hemen bir çoğunluğunu genel merkezlerinden gelecek takvimlere göre yürütmektedirler bu söylediğim şu anda her alanda faaliyet gösteren bir çok sendika içinde geçerlidir.Bu anlayış/tutum sendikaların yerelde üçlenmesini engellemektedir. Yerelde Kamuoyu ile bağlarını zayıflatmaktadır.

Tüm Emekliler Sendikası Söke Şubesi’nin yapacağı 2. Olağan Genel Kuruluna başarılar dilerken, önümüzdeki sürece yeni bir sendikal anlayışla girilmesini diliyorum. Yeni dönem de üyelerinin Söke’de karsılaştıkları sorunları doğru tespit ederek yerel de çözüm üretmelidir. Söke siyasetine aktif  olarak katılıp, emek ve demokrasiden yana sendikal siyasetle karşılık vermelidir. Bugüne kadar emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim… 16.09.2019

Hepimize kolay gelsin.

 

Bu makale 656 kez okundu.


Yorumlar
    Henüz bu Makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum Yaz