söke ekspres gazetesi
  • söke ekspres gazetesiKUR'AN'IN MEDENİYET İNŞASI VE HZ. PEYGAMBER -II


KUR’AN’IN MEDENİYET İNŞASI VE HZ. PEYGAMBER -II


Kur’an, ahlâki olgunluğa ulaşmamız için ibadet yapmamızı isterken (Ankebût 29/45), gösteriş için yapılan ibadeti şiddet kınar (Maûn 107/4-6).
Kur’an, insanın Allah’ın halifesi olduğuna işaret ederek, insanın dengeyi bozmadan dünyayı imar etmesini ister. Mü’minlerin kardeş olduğuna işaret ederek  (Hucurât 49/10), yardımlaşmanın ve paylaşmanın gerekliliğine değinir. İnsan için, kendi emeğinin karşılığı olduğunu  (Necm 53/39-41), herkesin yaptığı iyi işin kendi yararına, kötü işin de kendi zararına (Bakara 2/286) olduğunu haber verir.  Yine insanların kendi elleriyle yaptıkları işler yüzünden karada, denizde fesad (kuraklık, kıtlık ve ahlâkî çürüme) meydana geldiğini de bildirir (Rûm 30/41). Allah’ın kimseye gücünün yetmeyen bir yük yüklemeyeceği (Bakara 2/286),  insanlar için kolay olanı dilediği (Bakara 2/185), insan için zorluk istenmediği (Hac 22/78), Kur’an’ da zikredilen konular arasındadır.
Kur’an’ı, dolayısıyla İslam’ı, Hz. Peygamber’i doğru anlamadan gerçek manada anlamak mümkün değildir. Çünkü Hz. Peygamber, İslam’ın tam merkezindedir. O’nun görevi, İslam’ı tebliğ etmek, açıklamak ve uygulayarak göstermektir. O bakımdan Hz. Peygamber’i anlamadan ya da O’nu devre dışı bırakarak, İslam’ın temel öğretileriyle ilgili, Kur’an’da yer alan bilgileri, Hz. Peygamber’ in uygulamaları olmaksızın anlamak mümkün değildir.
Alemlere rahmet olarak gönderilen son Peygamber Hz. Muhammed ’in  misyonu, Hz Adem’den beri bütün peygamberlerin de gönderiliş gayesi olan  güzel ahlakı tamamlamaktır. Kur’an’ ı Kerim’de ‘‘Sen büyük bir ahlak üzeresin’’ ( Kalem 68/4) diye övülürken, Hz. Peygamber’in Kur’an merkezli ahlâkî davranışlarının insanlar için örnek olduğuna dikkat çekilmektedir. Nitekim Hz. Aişe (r.a.) validemize  ‘‘Hz. Peygamber’in ahlakı nasıldı?’’ diye sorulduğunda, ‘‘Siz Kur’an okumuyor musunuz? O’nun ahlakı, tamamen Kur’an’dı.’’ (Ebu Davud, II, 56, Nu:1342) diye cevap vermesi bunu apaçık ortaya koymaktadır. Demek oluyor ki, Kur’an neyi emrediyor ve tavsiye ediyorsa O’nun hayatında var; Kur’an neyi yasaklıyor ve neden sakınılmasını öğütlüyorsa O’nun yaşayışında yoktur. 
Sevgili Peygamberimiz rehberliğinde Kur’an’ın evrensel mesajını doğru anlayıp yaşayabilmemiz dileğiyle.

 

Bu makale 861 kez okundu.


Yorumlar
    Henüz bu Makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum Yaz