söke ekspres gazetesi
  • söke ekspres gazetesiİLAHİ BİR KİTAP OLARAK KUR'AN -II


İLAHİ BİR KİTAP OLARAK KUR’AN -II
 
                                                                                                                                                                                                        
(GEÇEN HAFTADAN DEVAM)
Burada ilahî bir kitap olarak Kur’an’la ilgili bir konuya daha değinmek istiyorum. O da Kur’an’ın kaynağı üzerinde ortaya atılan çeşitli iddialardır. Bu iddiaları genellikle günümüzde Kur’an üzerinde araştırma yapan ve bizim müsteşrik diye adlandırdığımız Batılı bilim adamları yapmaktadırlar. Peygamberimizin bir mecnun olduğu Müşriklerin çokça tekrarladıkları bir ithamdır. Ayrıca onlar Kur’an’ın öncekilerin anlatageldiği efsanelere benzer şeyleri anlattığı ve farklı bir şey söylemediği şeklinde bir iddiada bulunmuşlardır. Kur’an müşriklere aklî delillerle; tabiattan ve tarihten delillerle gereken cevapları vermiştir. Müsteşriklerin başlıca iddiası ise, Kur’an’ın önceki kitaplardan alınarak oluşturulduğudur. Bu konudaki ithamlara tarihî deliller şüpheye mahal bırakmayacak bir şekilde cevap vermektedir. Önceki kitaplarla Kur’an arasındaki benzerliğin sebebi onların aynı ilâhî kaynaktan gelmesidir. Ayrıca vahyin muhataplarının bildiği, aşina olduğu argümanları kullanarak onlara anlatmak istediklerini anlatma yöntemi, bu benzerliklerin bir başka sebebidir. Bunun güzel bir örneği Kur’an’ın âhiret fikrini ticarî terimler kullanarak anlatmasıdır. Çünkü Cahiliye Araplarının en iyi bildikleri konu budur. Kur’an öncelikle kendi indiği ortamdaki muhatapları dikkate alarak inmiştir. Bu bağlamda Kur’an kendi iniş döneminde ve indiği mekanda bulunan Hıristiyan ve Yahudiler’i ve onların inançlarını dikkate almıştır.
Özetle ilahî bir kitap olan Kur’an öncelikle bilgi, kudret, iyilik ve rahmet sahibi bir Allah’a inanılmasından bahseder. Böylece Kur’an vahyi, bize, mutlak kudret sahibi Yaratıcıyı tanıtmaktadır. Aynı zamanda ölüm sonrası dünya hakkında da Kur’an bize bilgiler vermekte, bu varlık alanlarından da bizi haberdar etmektedir. Bununla Kur’an, ölümden sonra bir hayat olduğuna ve insanların dünyadaki işlerine göre orada yer alacaklarına inanmaya çağırmaktadır. Bunlar Kur’an’ın getirdiği öğretinin en temel ilkeleridir.
Kur’an’dan tutum ve davranışlarımıza yön verecek ilkeleri de öğreniyoruz. İyi, kötü, adalet, zulüm gibi kavramlar Kur’an’da gerek doğrudan ifadelerle, gerekse kıssalar, meseller, öğütler yoluyla anlatılmaktadır. Kur’an’ın anlattığı, öğrettiği tutum ve davranışa dönüşmesini istediği bu konuları salih amel yani güzel iş terimi ile ifade eder. O halde îman, ahlâk ve amel yani güzel iş, Kur’an’ın en temel konuları olarak belirmektedir. Kur’an’ın ele aldığı bu konular dahi onun ilahî bir kitap olduğunu bize göstermektedir.
Sağlıklı ve esen kalmanız dileğiyle.

Mevlüt HALİLOĞLU
Söke Müftüsü
Nisan  2010         

 

Bu makale 667 kez okundu.


Yorumlar
    Henüz bu Makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum Yaz