söke ekspres gazetesi
  • söke ekspres gazetesiİLAHİ BİR KİTAP OLARAK KUR'AN-I


İLAHİ BİR KİTAP OLARAK KUR’AN-I

 
Daha önceki yazılarımızda Ku’an’ın diğer ilahi kitaplar arasındaki yerine değindik.  Bu hafta ise Kur’an ve onun amacından bahsetmeye çalışacağız.
Kur’an-ı Kerim, doğruluğu konusunda hiçbir şüphe olmayan bir peygambere, Vahiy meleği vasıtasıyla Allah’tan gelmiş, yalandan uzak, kesin ve doğru bir bilgidir. Hz. Peygamberden sonra onu yine doğruluğu bilinen ve yalan söylemesi mümkün olmayan büyük bir insan topluluğu aktarmıştır.
Kur’an’da Allah’ın gönderdiği ayetlerin amacı nedir? Allah, insanlık üzerinde nasıl bir tesir bırakmak üzere bu vahyi indirmiştir?  Bu ve benzeri soruların cevabını öncelikle Kur’an’ın kendisinde aramalıyız. Kur’an bu konuda şöyle diyor:
“...(Ey Muhammed! Bu) kendisiyle uyarman ve inananlara öğüt olması için sana indirilen kitaptır...” (A’raf, 7/1)
“Kur’an’ı hak olarak indirdik ve o da hak olarak indi. (Ey Muhammed!) seni yalnız müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.” (İsra, 17/ 105)
“Bu (Kur’an), ayetleri üzerinde düşünsünler ve aklı olanlar ders alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.” (Sad, 38/29)
Kur’an öncelikle indiği topluma ve daha sonra bütün insanlığa, insanın hayatının anlam arayışında doğru yolu, doğru hayat biçimini göstermek için indirilmiş bir mesajdır. Kur’an doğru ve yanlışı birbirinden ayırabilen, ahlâkî idrake sahip insanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Böylece Kur’an, yeryüzünde sağlam ve gerçek bir ahlâkî temele dayalı bir sosyal yapının kurulmasını öngörmektedir. Kur’an’ın en temel konusu, insanlığı kötülüğün karanlığından kurtarıp iyiliğin aydınlığına taşımaktır. O bu amacını, getirdiği inanç ilkeleri ve hayata ilişkin öğütleri yoluyla gerçekleştirmektedir.
Bu sebeple Kur’an’da, Allah’a iman ve onun insanları dünyada yaptıklarından  dolayı hesaba çekeceğine ilişkin ilkeler öğretilmektedir. Daha sonra bunların hayata yansımaları olarak iyiliği emretmek, kötülüğe karşı uyarmak, güçsüzlere yardım etmek vb. ahlâkî prensipler gelmektedir. Bu sebeple Kur’an, kendini şöyle tanıtmaktadır:
“Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna (Muhammed’e) apaçık ayetler indiren O’dur. Allah size karşı çok şefkatlidir ve merhametlidir.” (Hadîd, 57/9)
Kur’an-ı Kerim bu amacına ulaşmak için zaman zaman gözlerimizi dış dünyaya çevirir, çeşitli ayetlerinde tabiat olaylarından söz eder. O bazı kozmolojik evrenle ilgili oluşumlara atıfta bulunur. Ancak Kur’an’ın bu olayları sadece bir tabiat ve kozmolojik olay olması bakımından ele almadığına dikkat edilmelidir. Çünkü Kur’an’ın amacı, okuyucuyu söz konusu ettiği tabiat olayları hakkında bilgilendirmek değildir. Kur’an, onları Allah’ın kudretinin birer delili olarak gösterir. Kur’an’ın nihâî amacı, okuyucuyu bu tabiat olaylarının Yaratıcısına ve onun gönderdiği ilahî mesaja götürmektir.
(DEVAM EDECEK)

Mevlüt HALİLOĞLU
Söke Müftüsü
Nisan  2010                                                                                                                                                                                                                  

 

Bu makale 752 kez okundu.


Yorumlar
    Henüz bu Makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum Yaz