söke ekspres gazetesi
  • söke ekspres gazetesiYÖRÜKLER DÜNYASINA BİR BAKIŞ (7)


YÖRÜKLER DÜNYASINA BİR BAKIŞ (7)     

 

Yörüklerden Bazı Atasözleri :

Anadolu’muzun değişik yerlerinde yerleşen Yörüklerin de kendilerine özgü atasözleri vardır. İşte bunlardan bazıları şunlardır:

-      Açın karnındaki çörek mi eğleşir.

-      Aç at yol, aç it av almaz.

-      Ak koyunun olduğu yerde yokluk olmaz.

-      Alacağın kız güzel mki, pazarda kardeşini görmedin mi?

-      Alma alayla, gulayı, (1), başına bulursun belayı.

-      Anam erik, babam Yörük.

-      Arı baldan, can huzurdan kaçmaz.

-      At aksamakla ayağı kesilmez.

-      Bel başının otu bel dibinden belli olur.

-      Ben kirlendiğim  ağacın altında paklanırdım.

-      Bey buyurur, cellat asar.

-      Bir deveyle, bir oğlanın yüreğinde yağ  olmaz.

-      Bir kaşıkla dokuz  abdal geçinir.

-      Boş başak  dik durur.

-      Brüt diyecek dudak, dilin dolaşımından bellidir.

-      Çelem ( bir çeşit ot ) bulgura girer de “yağ oldum “der.

-      Çingene ata biner de ağa oldum der…

-      Çıra dibine kör yanar.

-      Dağ başında kış, insan başından iş eksik olmaz.

-      Dağına dikme Yörüğü, bağına dikme eriği.

-      Dam başında hasınım, nedir benim kusurum.

-      Deli utanmaz,soy utanır.

-      Denizin dibine kuyu kazılmaz.

-      Deve deveden geviş, kız kızdan  yanış öğrenir.

-   

-      Düğün aşıyla ( yemek) dost kazınılmaz.

-       Elimde emerim ( çocuk ), sırtımda semerim yok.

-      Harman yazın, düğün güzün olur.

-      İkinti( (birikmiş) yoğurdun yağı çok olur.

-      İnkâr yiğidin  hilesidir.

-      İnsan insana yük olmaz, can gövdeye yük olmaz.

-      Kan malı katır malına benzer,Çivisie   aşındı mı ıngıldar.

-      Karı malı kapı çanıdır.

-      Katarda lök bir öter.

-      Kız olsun, oğlan olsun, eli, ayağı düzgün olsun.

-      Kimi ettimse hacı,elimde kaldı tacı.

-      Komşun kötüyse göç kurtul,

-      Ortağın kötüyse biç kurtul.

-      Koyunun tüyü, boyanın suyu.

-      Koca koyun kuirttan korkmaz.

-      Köpek yatağında  kemik eksik olmaz.

-      Köpek uymazsa , doev ev uçar.

-      Kurt kocayınca keplin ( köpek )  kepazesi olur.

-      Namazda gözü olanın, kulağı ezanda olur.

-      Nerede çalgı ,orada çengi,

-      Ner( e) de çalgı orda kalgı.

-      Ocağa su dökersen işine şeytan karışır.

-      Oduncunun gözü  yongadadır.

-      Ongunluktan eğlesin meyve başları,

-      ama eğilmesin insan başları.

-      Say beni sayarlar seni.

-      Sevindik delisi mi oldun?

-      Sonradan görmüş, eşeğine bulgur vermiş.

-      Sonradan görme, gâvurdan dönme.

-      Söylenecek söz çok, ceremeye verilecek para yok.

-      Sürüler ters dönünce, uyuz keçi baş olur.

-      Tadına gele tarhana, o da vaktinde  yene.

-      Topuk ayağın yaylasıdır.

-      Tutulan öküz, döver çatmayı.

-      Varlık gevletir, yokluk söyletir.

-      Yabancı  köpeğin kuyruğu  başı altındadır.

-      Yalanın çıktığı yerden iman çıkarmış.

-      Yedi kilimi bir çuvala sığdırmayan kadın,

-      kadınım deyip gezmesin.

-      Yiğidin sözü, demirin kertiğidir.

-      Yörük ne bilir bayramı,  çörp çörp içer ayranı.

-      Yörük çorbayı içince, çarığına bakar.

-      Yörük ya ayağa, ya da dağa dayanır.

-      Yörükler dağların  yakışığıdır. ( Kralıdır).

-      Zemherinin kışından korkma, Nisanın başından kork.

-      Zora gelince bir kilo samandan,  kaç okka duman çıkar öğrenirsin…

 

Bu ata sözleri Yörüklerin çoğu kırsal kökenli konar, göçer  karakterli  kültürlerini  yansıtmaya çalışır.

 

Kaynak kişi:

Karakoyunlu Yörüğü Zeynep Bacı’dan derlenmiştir.1942 Antalya-Merkez, Kovanlık köyü doğumludur. İlkokulu dışarıdan bitirmiştir.  Annesi Karakoyunlu Yörüğü. Babası yeniosmanlı yörüğündendir. Zeynep Hanım evlenmemiştir.

--------------------------------------------

Yazımız devam edecek>>>

 

Bu makale 829 kez okundu.


Yorumlar
    Yorum Yaz
  • Halil Güven (8/9/2017)
    Büyük dedem Yörük onun kızı babaannem Yörük:) Çok teşekkürler canım arkadaşım... Sağlıcakla kalınız...