söke ekspres gazetesi
  • söke ekspres gazetesiÂŞIK SEYRANİ VE DEVELİ'Lİ  ÂŞIK ALİ ÇATAK ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİM (1)


ÂŞIK SEYRANİ VE DEVELİ’Lİ  ÂŞIK ALİ ÇATAK ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİM (1)
                                        
Sanat ve kültür dünyamızda bazı kimseler vardır birçok eserler yazarlar, kendi çevrelerinde birçokta ödül alarak büyük şöhret sahibi olurlar. Ancak öldükten sonra bir mum gibi sönüp giderler. Onların her şeyi onlarla birlikte mezar kapısına kadar arkadaşlık ederler. Bazı kişilerde vardır yazdıklarıyla içinde yaşadığı toplumun malı olurlar. Öldükten sonra bu eserleriyle, yaptıklarıyla uzun yıllar yaşamaya devam ederler. Yunus Emre, Karaca oğlan, Köroğlu, Dadaloğlu, Kerem ile Aslı, Pir Sultan Abdal ve Âşık Veysel gibi… İşte Kayseri / Develi’den Âşık SEYRANİ de bunlardan biridir. Halk edebiyatımızda adı geçen, sevilip sayılan ve utulmayan halk şairlerimizdendir. İşte bendeniz bu yazımda Âşık Seyrânî ve onu hazırlayan Develili Âşık Ali Çatak’tan ve 21 yıl önce bana yazdığı bir mektubundan da biraz söz etmek istiyorum...
Yaklaşık 35 yıldır Kayseri’de yayımlanan Erciyes sanat ve kültür dergisini izliyor ve okuyorum. Erciyes’i bana ulaştıran Avukat Sayın Nevzat Türkmen ve Erciyes’in Genel Yayın Yönetmeni Âlim Gerçel beylere öncelikle teşekkür ediyorum. (halen bana ulaşan Erciyes, yıl 39,sayı:465, Eylül 2016). 464. Sayını değerli Prof. Dr. Erman Artun’a özel sayı olarak ayırmışlardır. ( Prof. Dr. Erman Artun’u 10 Şubat 2016’da öbür âleme göndermiştik. Allah gani gani rahmet eylesin. Gecikmeli de olsa ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum). Çünkü Erciyes kanalı ile birçok değerli ve saygın şair ve yazarlarla tanıştım. Bunlardan biri de Develili Âşık Ali Çatak’tır. Âşık Ali Çatak, Âşık Ali Çatak 13 Şubat 1995 tarihli bir mektubu ve bundan 26 gün sonra” Bütün Yönleriyle Seyrani’yi göndermişlerdir. Eser 544 sayfalık devasa koca bir kitap. Kitap Develi’de Saray Halı A.Ş. tarafından bastırılmıştır. Bu kitabını 23 Ocak 1995 yılında güzel el yazısıyla
Sayın Abdülkadir Güler kardeşime en iyi temennilerimle… Develi’den göndermişlerdir. Ne yazık bu kitap ve Ali Çatak’ın mektubu bana geldikten bir yıl sonra 1,5 yıl sonra ( Haziran 1996’da aramızdan ayrıldı.
Kitabın” Sunuş” bölümünde Âşık Ali Çatak özetle şunları yazıyor:”SEYRANİ 19.yüzyılın ün şahsiyetlerinden biridir. Türkçeyi arı, duru bir dille kullanışı işlediği konuların geçmişte olduğu gibi bu gün de sadeliğini koruması ve yaşadığı çağın sosyal hayatından örnekler vermesi ve bulunduğu çevrenin öz deyimlerini kullanması onun sanat ve kişiliğini ortaya koyan en önemli hususlardan birkaçıdır. Unutulmaya terk edilen Develi’nin büyük evladı Halk ve Hak aşığı SEYRANİ 14,15 Mayıs 1979 yılında başlatılan SEYRANİ semineri ve şenliklerinden sonra yapılan çalışmalar neticesinde yeni bulunan şiirleri ve hayatı hakkındaki bilgiler, araştırmacılara ve gelecek nesillere ışık tutacaktır” bunları söyledikten sonra sözlerine şunları da ekliyor:”Şairimiz SEYRANİ yazdığı şiirlerini usta ve titizlikle koşma, semai, hiciv, tasavvuf-i, ilahi, na’t, divan, aruz, kalenderi,  vs. gibi her türlü şiir yazmada mahir ( usta) bir aşık olarak görüyoruz. Şiirlerinin açıkça anlaşılması için Arab-i ve Farsça yazılan bazı kelimelerin karşılığının ve açıklanmaların sayfa altlarına konulması uygun görüldü” diyerek tüm emeği geçenlere bir kez daha teşekkürlerini sunuyor.
Bu giriş ve bazı açıklamalardan sonra Âşık Seyrani’den bir iki dörtlük sunuyorum:
Zaman gelip insanoğlu azacak
İngiliz okuyup Frenk yazacak
Evlatlar babaya mezar kazacak
İnanın insanın acına kaldık
***
SEYRANİ bu işin sonu no’lacak
Haklılar haksızdan hakkın alacak
Her ettiğini er geç bulacak
Darılman zalimin hıncına kaldık.
(s.26, Bu dizelerde Âşık Seyrani’nin ileriye dönük  dünya görüşünü görmek olasıdır. Seyrani dik durmasını bilen ünlü bir halk ozanıdır.
-----
Yazımız devam edecek.

 

Bu makale 1694 kez okundu.


Yorumlar
    Henüz bu Makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum Yaz