söke ekspres gazetesi
  • söke ekspres gazetesiDENİZLİ'DEN BİR KİTAP; ANADOLU'DA SABAH ve İSMAİL GÜMÜŞ


DENİZLİ’DEN BİR KİTAP; ANADOLU’DA SABAH ve İSMAİL GÜMÜŞ

İsmail Gümüş Denizli’den geliyor.  Şiirimizi, insanımızı ve Anadolu toprağını seviyor. Küçük yaşta iken tarla. Tapanla ve toprakla haşir, neşir olmuş ve bu yolda yürüyen, emek veren bir çiftçi çocuğudur. İsmail Gümüş babasının mesleği gereği Kuşadası’nda bir çiftlik evinde 19 Mayıs 1950 ‘de  dünyaya gelmiş. Aslını, toprağını ve ailesine ve illaki dostlarını unutmayan bir gönül adamıdır. Şiirimize, edebiyatımıza sevdalıdır.  Geçenlerde bana bir şiir kitabını göndermişler. “ Sevgili Hocaların hocası Abdülkadir Güler Hocama sevgi ve saygılarımla “ diyerek imzalamışlardır.  Sevgili Hüseyin Gümüş’e öncelikle bu nazik davranışından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.  
Geçmiş yıllarda Dr. Tahir Kutsi Makal ‘ın vefatının 12.yılında (15 Haziran 1999’da yitirdik)  Denizli’de ve Acıpayam’da bir araya geldik. Töreni Acıpayam Belediyesi ve Mithat Makal
Düzenlemişlerdi. Şimdi Mithat Makal’ da yok aramızda. O da kardeşi Tahir Kutsi’ye kavuştu… Hem Tahir Kutsi ‘yi ve hem de gazeteci şair Mithat Makal’ı rahmetle anmadan geçemiyorum. Her ikisi de güzel insanlardı. Zaman akıp geçiyor. Nerden nereye geldik?  
Hüseyin Gümüş’ün “ Anadolu’ da Sabah “ şiirler kitabı 110 sayfa olup tertemiz bir kapak ve baskı ile Denizli’de Bilal Ofset matbaasında gün yüzüne çıkmıştır. (2016).
Hüseyin Gümüş bu kitabında acılarını, özlemlerini, sevgilerini,   aşklarını ve yalnızlıklarını akıcı bir Türkçe ile dile getirmeğe çaba göstermiştir.
Kitabına ad olarak seçtiği  “Anadolu’da Sabah”  başlıklı şiirinde şunları yazıyor:
Doğuyor güneş, zirvelerde ışıklar
Bir aydınlık ufkumdan yurda yayılan
Huzurdayız bağrında, gönüller ferah
Ne güzel bir gün, Anadolu ‘da sabah.(1)
Hüseyin Gümeş şiirimize yabancı değildir. Kullandığı sözcükler yerll yerinde kullanmasını biliyor. Hece ve ölçü kaygısı da yoktur. İçinden geldiği yazıyor.  Hüseyin Gümüş şiiri için kitabının bir yerinde şunları yazarak şair dostlarına merhaba diyor: “ Şiir, duyguların hayal gücüyle zirvelerde bulunması, bu zirvelerden yağmur tanecikleri halinde eteklerde dökülmesidir. Bir yaz gecesi tenha bir parkın loş bir köşesinde, gece böceklerinin şarkılarını dinleyip rüyalar âlemine uçmaktır şiir.” İşte Hüseyin Gümüş şiiri böyle tanımlıyor. Aslında yer yüzünde ne kadar insan varsa   bir o denli  şiir tanımı vardır.  Bir yerde okumuştum, şiir,darası alınmış net ve sağlam sözcüklerdir diye…Edebiyatımızda Turnalar için söylenmiş, yazılmış birçok şiirler vardı.  Örneğin: günümüz halk şairlerinden benim de yakından tanıdığım ve saygı duyduğum ve halen Eskişehir’de bulunan 1931 doğumlu Yusufelili Aşık Parvani’ nin Turnalar için yazdığı uzunca bir şiirinde şöyle diyor:
Gözlerim görmüyor kanile yaştan
Muhabbet eyleyin her iki baştan
Aşk şarabı için Hacı Bektaş’tan
Oradan Mevlana’ya varın Turnalar
***
Mevlâna Hünkârı edin ziyaret
Mesnevi kitaptan okuyun ayet
Yola devam olun selamet
Şemsi Sivasi’ye erin Turnalar.(2)
Hüseyin Gümüş’te Turnalardan söz ederken oları  “göklerin özgür kuşları “diye şiir yazıyor ve yazdığı bir şiirinde şöylece sesleniyor ozanca:
Bir ahtınız mı var hep yükseklerde sesiniz?
Göklerde uçar, gider türküler söylersiniz,
Nereyedir uçuşlar, kimedir bu sevdalar!
Göklerin özgür kuşları turnalar Turnalar…
Hüseyin Gümüş’ün başka şiir kitapları da vardı. Geçen Zamandan İzler (1967),Denizi Kültüründe Efsaneleşmiş Öyküler (2012), Denizli Kültüründe Şiirler (2013),Öykü Öykü Şiir Denizli (2013) gibi  kitapları da vardır. “Anadolu’da Sabah” yeni şiirler kitabıdır.
Gelecekte Denizlili şairler ve yazarlar Antolojisi hazırlandığı zaman Hüseyin Gümüş’ün de böylesine bir kitapta onurla yer alacağına inanıyorum. İlerisi için ümit vericidir. Geleceğini aydınlık görüyorum. Daha nice başarı dolu kitaplara imza atmasını, gönülden sağlık ve başarılar diliyorum.
1-Anadolu’da Sabah (şiirler) Hüseyin Gümüş, Bilal Ofset -2016- Denizli
2-Derin Mitoloji / İnançlarda- Söylencelerde, Folklorda – Geleneklerde ) Hayrettin İvgin, Kültür Ajans Yayınları Ankara 2013

 

Bu makale 593 kez okundu.


Yorumlar
    Yorum Yaz
  • halil güven (1/7/2016)
    Saygılarımı sevgilerimi sunuyorum iyi insan sana:)