söke ekspres gazetesi
  • söke ekspres gazetesiMEHMET AKİF VE İSTİKLAL MARŞI -I


MEHMET AKİF VE İSTİKLAL MARŞI -I

Bilindiği gibi İstiklal Marşı, Milli Mücadelenin devam ettiği sırada  Mehmet Akif tarafından yazılarak 12 Mart 1921 yılında 1.Millet Meclisi tarafından Milli Marş olarak Kabul edilmiştir. 12 Mart, İstiklal Marşımızın kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u anma günü olarak kutlanmaktadır.
Bu önemli gün ve 18 Mart’ın da Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü olması dolayısıyla Söke Müftülüğü olarak 12 Mart Cuma akşamı saat 20.00 de Efes Sinemasında emekli Edebiyat öğretmeni Yaşar Çağbayır tarafından ÇANANAKKELE RUHU, İSTİKLAL MARŞI VE MEHMET AKİF konulu bir konferans verilecektir. Bu programa bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz.
Bu sebeple daha önceki haftalarda yazdığımız ve devam edeceğimiz KUR’AN’IN İNDİĞİ DÖNEMİN TARİHİ ŞARTLARI konulu yazımıza daha sonra devam edeceğiz.
Bu yazımızda, daha önce bu konuda yazılan eserlerden kısaca özetleyerek, Mehmet Akif ve ve İstiklal Marşımızdan bahsetmek isiyoruz.
İstiklal Marşımızı ve yazarı vatan şairi  Mehmet Akif ERSOY’u her Türk vatandaşının  bilmesi, yazıldığı yıllardaki o milli mücadele  ruhunu canlı tutması ve çocuklarına anlatması gerekir.
Mehmet Akif Ersoy, 1873 yılında İstanbul’da, sade ve geleneksel bir hayatın yaşandığı Fatih’in Sarıgüzel semtinin Nasuh mahallesinde 12 numaralı evde (Büyük bir yangında harap olan bu semtin ortasından bugün Vatan Caddesi geçmektedir) dünyaya gelmitir. Babası, Fatih müderrislerinden İpekli Tahir Efendi'dir. Annesi Buhara Türklerinden Emine Şerife Hanım'dır.
Akif, konuşmaya başladığı andan itibaren babası ona Kur'an-ı Kerim'den  âyetler ezberletmeye başlamıştır. Henüz dört yaşındayken Fatih'te Emir Buharî mahalle mektebinde ilk tahsiline başlamıştır. Daha sonra yine Fatih semtinde  Fatih Merkez Rüştiyesini (orta okul) ve daha sonra da Mülkiye'nin idâdî (lise) kısmını bitirmiştir.
Bu eğitim-öğretim esnasında bir taraftan da babasından arapça, fıkıh, tefsir gibi dinî ilimler tahsil etmekte, Esad Dede'den de Farsça dersleri almaktaydı. İlme ve ilim tahsiline doymak bilmiyordu âdeta.
1887 senesine kadar eğitim hayatı kesintisiz devam etmiştir. Bu sene içerisinde üst üste gelen iki acı olay, Akif i kedere boğmuştur. Hem hocası, hem arkadaşı olan babası bu sene içerisinde vefat etmiştir. Babasının vefatından sonra büyük Fatih yangınında evleri yanmıştır. Bu hadiselerden sonra ailesinin mesuliyeti de omuzlarına yüklenen Akif, Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebine (Ziraat ve Veterinerlik Fakültesi) girerek yüksek tahsilini tamamlamış ve hayata atılabilecek duruma gelmiştir.
Okulu bitirdiği 1893 yılından memuriyetten ayrıldığı 1913'e kadar çeşitli görevlerde Anadolu ve Rumeli'de bulunmuştur. Memuriyeti esnasında bir yandan da, Halkalı Ziraat ve Ziraat Makinesi mektepleriyle, İstanbul Darülfünununda (İstanbul Üniversitesinde) edebiyat ve kitabet dersleri vermiştir.
Balkan harbinin arkasından memuriyetten ve üniversite hocalığından istifade etmiştir. Akif o andan itibaren bütün varlığıyla vatan hizmetine koşmuştur. Balkan faciasını müteakip İstanbul'un büyük camilerinde binlerce İstanbul’luya verdiği vaazlarında mağlubiyetin sebeblerini tahlil ediyor ve ümitsizliğe yer verilmemesini ikaz ediyor; ümidvâr olmalarını, ayrılığa asla yer verilmemesini, birlik ve beraberlik içerisinde olunmasını, Cenab-ı Hakka bağlılıktan ayrılınmadığı müddetçe zaferin er geç kendilerinin olacağını söylüyordu.
İstanbul'da hizmet vasıtasının tamamen kaybolması üzerine de mücadelesini sürdürmek üzere Anadolu'ya geçerek mücadelesini orada devam ettirmiştir.
İstiklal Savaşı  esnasında I.Büyük Millet meclisine Burdur milletvekili  olarak giren Akif, bu devrede 17 Şubat 1921'de İstiklal Marşı'nı yazmıştır. Millet Meclisince yüzlerce şiir arasından seçilerek 12 Mart 1921'de kabul edilen İstiklal Marşı, mecliste tekrar tekrar okunmuş, vecd içerisinde ayakta dinlenmiştir.
1936 yılı sonlarında hastalanması üzerine Vatana dönen Akif, 26 Aralık 1936 günü akşamı Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Nâşı ebedî âlemin ilk kapısı olan Edirnekapı'daki şehitlikte bulunan mezarlığa binlerce gencin elleri üzerinde taşınmıştır.
 (DEVAM EDECEK)

 

Bu makale 834 kez okundu.


Yorumlar
    Henüz bu Makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum Yaz