Borcu olanlar için SGK'dan kritik uyarı


Borcu olanlar için SGK'dan kritik uyarı; Yapılandırmada son başvuru tarihi 30 Eylül 2021…

 

Sosyal Güvenlik (SGK) Aydın İl Müdürü Zeynep Yılmaz; sigorta primleri, işsizlik sigorta primleri, idari para cezaları gibi borçları olanlar için önemli bir uyarıda bulundu. Ödemelerin yapılandırılabileceğini belirten Yılmaz, başvuru için ise son tarihin 30 Eylül 2021 olduğunu söyledi.

Sosyal Güvenlik (SGK) Aydın İl Müdürü Zeynep Yılmaz, yaptığı basın açıklamasında, 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Kanunu” hakkında bilgi verdi. Başkan Yılmaz, yapılandırma kapsamına girecek olan alacakların sigorta primleri, işsizlik sigorta primleri, idari para cezaları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan alınan alacaklar ile Bağ-Kur sigortalılarının geçmiş dönem durdurulan prim borçları olduğunu belirtti.

Sosyal Güvenlik (SGK) Aydın İl Müdürü Zeynep Yılmaz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere; 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun hükümlerinden yararlanmak için ön görülmüş olan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Yapılandırma fırsatından yararlanabilmek için 30 Eylül 2021 tarihine kadar başvuruda bulunulması ve ilk taksittin en son 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Bu kanunun kapsamında 2021 yılı Nisan ayı/dönemi ve önceki aylara/dönemlere ilişkin olup, bu Kanunun yayım tarihi olan 09.06.2021 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde bu tarih itibarıyla ödenmemiş olan;

• Sigorta primleri,

• Genel Sağlık Sigortası primleri,

• İşsizlik sigortası primleri,

• 30.04.2021'den önce kesinleşen idari para cezaları,

• İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,

• Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,

• Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar,

• İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri,

• 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar,

• Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri,

• 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler ve bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, yapılandırılması mümkün olan Kurum alacakları yapılandırılabilecektir. 

Vatandaşlarımız Yapılandırma başvurularını son başvuru tarihi olan 30 Eylül 2021 tarihine kadar, e-sigorta kanalıyla internet üzerinden yapılabileceği gibi, şahsen veya posta yoluyla bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine de yapılabileceklerdir. 

Borçlarını taksitle ödemek isteyen vatandaşlarımız Kanundaki vade farkını ödenmek suretiyle ikişer aylık periyodlar halinde borçlarını; 6, 9, 12, 18 taksit seçeneğinden birini tercih ederek ödeyebilecektir.

Vatandaşlarımızın borçlarının peşin ödemek istemeleri durumunda, Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10'nun, en son 30.11.2021 tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte 30.12.2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %90'ı silinecektir.

İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla kalan prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %50’sinin 31.12.2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir. Yapılandırmanın devamı için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi zorunludur.

Yapılandırmaya başvuran vatandaşlarımızın idari para cezalarının %50’si ile bugüne kadar uygulanan gecikme cezası ve zammı tamamen silinecek, kalan %50'lik kısma sadece Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi) uygulanacaktır.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu bulunan sigortalılarımızın Nisan 2021 ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları otomatik olarak yapılandırılacaktır. GSS borçları için vatandaşlarımızın başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır. Sigortalılarımızın 31Aralık 2021 tarihine kadar ana para borcun tamamının ödenmesi halinde bu borca ilişkin gecikme cezası ve zammı silinecektir. Ayrıca, gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşlarımız borcunu ödeyemeyecek durumda ise 30 Kasım 2021’e kadar gelir testi için başvuru yapması durumunda, geliri asgari ücretin üçte birinin altında çıkan vatandaşlarımızın borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir. Vatandaşlarımız, otomatik olarak yapılandırılan GSS borçlarını e-devlet üzerinden veya bankalar aracılığıyla öğrenebilir ve takip edebileceklerdir.

Kurumumuza prim borcu bulunan sigortalılarımızdan; Bağ-Kur borcunu yapılandıranlar, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir. Ayrıca 30 Nisan sonrasındaki döneme ait 60 günden fazla prim borcu bulunan sigortalılar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler 23.1.2021 tarihli ve 31373 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 22.1.2021 tarihli ve 3432 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile Devlet üniversite hastanelerinde sağlık hizmetlerinden ücret ödemeden faydalandırılmaları devam edecektir

Vatandaşlarımız sigorta primi, idari para cezası, işsizlik sigorta primi gibi borçların peşin veya ilk taksit ödemelerinin 30 Kasım 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

30.04.2021 tarihi itibarıyla prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını 01 Kasım 2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde 30 Nisan 2021 (Nisan ayı dahil) tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecek, faaliyetlerine devam edenlerin sigortalılarımız ise sigortalılıkları 1 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacaktır. Kurumumuza borcu olan sigortalılarımızın uygun şartlardaki yapılandırma imkanından faydalanmasını dileriz.”

 

Bu haber 92 kez okundu.

FOTOĞRAF GALERİSİ

Bu habere ait başka fotoğraf bulunmamaktadır.
Yorumlar
    Henüz bu habere ait yorum bulunmamaktadır. Yorum Yaz