söke ekspres gazetesi
  • söke ekspres gazetesi“Dinamik Denetim Süreci” Başladı...


“Dinamik Denetim Süreci” Başladı...

 

 

İçişleri Bakanlığı İvedi Olarak Gönderdiği Genelge İle “Dinamik Denetim Süreci”ni Söke Kaymakamı Soner Zeybek Başlattı…

 

“Dinamik Denetim Süreci”nde 4 Mart Perşembe bugünden itibaren Türkiye genelinde olduğu gibi ilçemizde de Söke Kaymakamı Soner Zeybek başkanlığında yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyeti gerçekleştirilecek. Dinamik denetim faaliyeti 7/24 esasına göre yapılacak…

 

 

Söke Kaymakamı Soner Zeybek, süreçle ilgili oarak geniş katılımlı bir toplantı düzenledi.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Gökhan Kurgan, İlçe Sağlık Müdürü Esma Gürsoy, Söke Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Refik Karataş ve meslek odalarının başkanları katıldı.

 

Kaymakam Zeybek toplantıda yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı’nın gönderdiği yeni genelgede meslek odalarının da denetim sürecine dahil edildiğini belirtti.

Yeni süreçte her işletmenin haftada en az bir kez denetime tabi tutulacağını kaydeden Zeybek, “İçişleri Bakanlığı ivedi bir genelge yayınladı. Bu süreçte denetimlerimizi daha sık yapacağız. Sürecin başarısı adına açıklanan kurallara her zamankinden daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Denetimler başlangıçta rehberlik amaçlı olacak. Uyarılara uymamakta ısrar eden olursa cezai işlem uygulanacaktır.” dedi.

 

“Kurallara Uymayan Kişi ve İş yerlerini İhbar Edelim”

Hafta başında başlayan normalleşme döneminin devam edebilmesi için kurallara uymanın büyük önem taşıdığına vurgu yapan Kaymakam Soner Zeybek, “Şu anda Aydın ve ilçelerinde geçerli olan normalleşme 15 gün süreyle geçerli. Bu sürecin devamı için vaka sayılarını arttırmamız gerekiyor. Bu konuda özellikle vatandaşlarımızın yardımını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın ihbar mekanizması “Hayat Eve Sığar” (HES) ihbar hattını aktif olarak kullanmalarını istiyoruz. Kurallara uymayan kişi ve işyerlerini ihbar etsinler ki, bu süreç sona ermesin. Amacımız ceza yazmak değil, ancak sürecin devamı için buna mecburuz.” şeklinde konuştu.

 

 

“Meslek Odaları da Denetim Yapacak”

Kaymakam Zeybek’in verdiği bilgiye göre, bugünden itibaren başlayacak “Dinamik Denetim Süreci”nde, ilçe güvenlik denetim sistemindeki mobese görüntüleri başta olmak üzere, vatandaşların çekip göndereceği kamera görüntülerinden de yararlanılacak.

Mevcut denetim ekiplerine, meslek odalarınca oluşturulacak ekipler de dahil olacak ve haftada en az bir kez işyerleri denetlenecek.

 

***

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN GÖNDERDİĞİ

YENİ GENELGE ŞÖYLE;

04.03.2021 Perşembe gününden itibaren yeni ve yoğunlaştırılmış bir süreçle ülke genelinde denetim seferberliği başlatılacaktır. (a) ve (b) genelgelerimizle oluşturulan denetim yapısına aşağıda sıralanan tedbirlerin ilave edilmesiyle oluşturulacak olan yeni dinamik denetim sürecinin temel usul ve esasları şunlardır:

 

1. Bugüne kadar mülki idare amirlerinin koordinasyonunda sahada daha çok kolluk kuvvetleri vasıtasıyla yürütülen denetim faaliyetlerine? tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarının azami seviyede destek (personel, araç, malzeme vb.) vermesi sağlanacak ve bu denetimlerde teknolojik imkânlardan üst düzeyde istifade etmek suretiyle denetimlerin etkinliği ve kapasitesi artırılacaktır. Bu noktada denetim ekiplerinde görev alacak her bir kamu görevlimizin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada görev bilinci/sadakati içerisinde fedakârca denetim faaliyetlerine katkı vermesi kontrollü normalleşme döneminin sürekliliği açısından büyük önem taşımaktadır.

 

2. Vali ve kaymakamlarca, her bir il/ilçe müdürünün (milli eğitim müdürü, tarım ve orman müdürü, gençlik ve spor müdürü, defterdar/malmüdürü vb.) başkanlığında kolluk ve diğer kamu personelinden oluşan genel denetim ekipleri teşekkül ettirilecek ve bu ekiplerin vali, vali yardımcısı, kaymakamlar ve il/ilçe müdürlerinin başkanlığında düzenli olarak her gün sahada denetim yapması sağlanacaktır.

 

3 . İlgi (a) ve (b) genelgelerimizle oluşturularak çalışma esasları belirlenen İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde bulunan İşyeri Denetim Ekipleri ve Mahalle Denetim Ekiplerine, belediye/il özel idaresi, meslek odaları, iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip kamu personeli ile Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetmenlerinden oluşturulan yeni denetim ekipleri dahil edilecek ve dinamik denetim modeli uygulanacaktır. 3.a Her bir belediyede bulunan zabıta personelinden her ekip asgari üç zabıta personelinden oluşacak şekilde yeteri kadar denetim ekibi oluşturularak ve “Belediye Denetim Ekibi” olarak İSDEM bünyesine dahil edilecektir. Aynı zamanda il özel idareleri personelinden her bir ekip asgari üç personelden oluşacak şekilde ve her bir ilçeye asgari bir ekip düşecek şekilde ekipler oluşturularak “İl Özel İdaresi Denetim Ekibi” olarak İSDEM bünyesine dahil edilecektir. Belediye zabıtası ve il özel idaresi personelinden oluşturulan ekipler sorumluluk sahasında bulunan bütün işyerlerini haftalık olarak denetleyecek ve İSDEM’e raporlayacaklardır.Ekipler salgınla mücadele tedbirlerine uyumun temin edilmesi için bilinçlendirme faaliyetleri yürütecek, tespit edilen aksaklıklar konusunda mevzuatlarına göre işlem tesis edecek ve salgınla mücadele tedbirlerine aykırı uygulamaların tespiti halinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince yaptırım uygulanması için mülki idare amirine bildirimde bulunacaktır. 3.b İl ve ilçelerde bulunan meslek odaları veya bunlara bağlı alt odalar bünyesinde üyelerinin denetimi amacıyla yeteri kadar denetim ekibi oluşturulacak ve “Oda Denetim Ekibi” olarak İSDEM bünyesine dahil edilecektir. Meslek odaları denetim ekipleri hafta en az bir kez il/ilçe sınırları içerisindeki üyelerinin işyerlerini denetleyerek gerekli rehberlik faaliyetlerini yürütecek ve aykırı tedbirlerde oda mevzuatı çerçevesinde işlem tesis ederek yapılan denetimleri İSDEM’e haftalık olarak raporlayacaklardır. 3.c Valilik ve kaymakamlıklar tarafından iş güvenliği uzmanlığı sertifikasını haiz kamu personelinden ekipler oluşturularak bu ekipler aracılığıyla il/ilçelerde kanun kapsamında olan veya olmayan tüm işyerlerinin salgınla mücadele tedbirlerine uyumunu sağlamaya yönelik bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek ve salgınla mücadele tedbirlerine aykırı uygulamaların tespiti halinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince yaptırım uygulanması için mülki idare amirine bildirimde bulunacaktır. 3.d Tarım ve Orman Bakanlığının il ve ilçe teşkilatlarında görev yapan gıda denetmenlerinden ekipler oluşturarak bu ekipler aracılığıyla il/ilçedeki gıda üretim ve satış yerleri salgınla mücadele tedbirlerine uyum yönünden denetlenecek, tespit edilen hususlara ilişkin olarak mevzuatında öngörülen yaptırımlar uygulanacak ve salgınla mücadele tedbirlerine aykırı uygulamaların tespiti halinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince yaptırım uygulanması için mülki idare amirine bildirimde bulunulacaktır.

 

4. Dinamik denetim faaliyetlerinde kent güvenlik yönetim sistemleri ve kameralardan elde edilen görüntü kayıtlarından azami şekilde istifade edilecek, kamera kayıtları incelenerek tedbirlere aykırı uygulamaların görüntülerden tespit edilmesi durumunda da yaptırım uygulanabilecektir.

 

5 . Dinamik denetim faaliyetlerine vatandaşlarımızın etkin katımının sağlanması amacıyla Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki ihbar hattının bilinirliği noktasında gerekli farkındalık çalışmalarına ağırlık verilecek ve vatandaşlarımızın ihbarları üzerine yapılan denetim sayılarının toplam denetimler içindeki payının artırılması sağlanacaktır.

 

6. Çok yüksek risk grubu dışındaki illerimizde % 50 kapasite sınırlamasına uygun şekilde müşteri kabulüne izin verilen yemeiçme yerleri, kafe, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, dernek lokalleri, bilardo salonu, internet kafe vb. işyerleri ile nikah/düğün salonlarının, mevcut yerleşimin oturma düzeni planına uygun olup olmadığı, masalar arası mesafe şartlarına ve kapasite sınırlamasına uyulup uyulmadığı hususları başta olmak üzere bu işyerlerinin belirlenen kurallar çerçevesinde faaliyet gösterip göstermediğinin haftada en az bir kez olacak şekilde denetlenmesi sağlanacaktır.

 

7 . Çok yüksek risk grubu dışındaki illerimizde kişi başına ayrılacak asgari metrekare şartı ve sınırlandırılmış katılımcı sayısı (azami 300 kişi) ile sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerinde? belirlenen kurallar ile kısıtlamalara uygunluğun denetlenmesi için mümkün olduğunca en az bir kamu personelinin görevlendirilmesi sağlanacak ve kurallara uyulmadığı tespit edilen etkinliklerle ilgili tutanak tanzim edilerek idari yaptırım uygulanması için gerekli bildirimde bulunulacaktır.

 

8 . Konaklama tesislerine dair daha önceki Genelgelerimiz ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kuralların sıkı sıkıya takibi sağlanacak, müzik (canlı müzik dahil) yayını ve eğlence düzenlenmesine dair kısıtlamaların uygulanmasına dinamik denetim modeli sürecinde de devam edilecektir.

 

9 . Kontrollü normalleşme döneminde kurallara uymanın her zamankinden daha önemli olduğunun vatandaşlarımıza hatırlatılması için anons ve duyurular etkili şekilde yapılmaya devam edilecektir. Bu çerçevede gerek belediyelerin, il özel idarelerin ve kolluk/zabıta araçlarının sesli duyuru sistemleri ile camilerden yapılan anonslar gerekse diğer iletişim yollarıyla (televizyon, radyo, gazete, sosyal medya gibi) yapılan paylaşımlar vasıtasıyla vatandaşlarımıza maske, mesafe, temizlik temel prensipleri başta olmak üzere kurallara uymanın toplumsal bir sorumluluk olduğu sık sık hatırlatılacaktır. Bu amaçla aşağıdaki duyuru metninin yukarıda belirtilen vasıtalarla anons edilmesi sağlanmalıdır. “Kıymetli vatandaşlarımız? Salgın nedeniyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Hayatımızın her alanının normalleşmesi için tüm kurallara uymalıyız. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız.”

 

10. Dinamik denetim sürecinde? kolluk birimleri ve denetim ekipleri tarafından yürütülecek denetim faaliyetlerinin esasını rehberlik edici fonksiyon oluşturacak olup vatandaşlarımız ve işyerleri için kurallara uymaya/sorumlu davranmaya davet eden bir yaklaşım sergilenecektir. Denetim faaliyetleri sırasında kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise faaliyetten geçici men edilmesi dahil gerekli idari işlem tesisinden imtina edilmeyecektir.

 

11. Bu esaslar çerçevesinde tüm il ve ilçelerimizde Vali ve Kaymakamların koordinesinde 4 Mart Perşembe günü toplam 260.000 denetim personelinin (il bazlı denetim personeli dağılımı EK1’de gösterilmektedir) katılımıyla yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri başlatılacaktır. Denetim çalışmaları sonucunda yürütülen faaliyetlere dair veriler İSDEM’e anlık olarak girilecek ve sonuçlar İSDEM yazılımı üzerinden ilçe, il ve ülke geneli bakımından analiz edilecektir.

 

12. 4 Mart 2021 tarihinden sonra da salgınla mücadelede alınan tedbirlerin denetlenmesine yönelik çalışmalarda denetimin sürekliliği, planlı icrası v e konu/faaliyet bazlı gerçekleştirilmesi ilkelerine uygun olarak hareket edilecektir. Bu kapsamda dinamik denetim faaliyetlerinin 7/24 esasına göre süreklilik taşıyacak şeklinde uygulanması önemlidir. Vali ve kaymakamlarca denetim faaliyetleri haftalık ve konu/faaliyet bazlı (işyerlerinin faaliyet alanlarına ya da mekânsal farklılıklara göre) olacak şekilde planlanacak ve bu planlamalar doğrultusunda denetim ekipleri görevlendirilecektir. Aynı zamanda denetim faaliyetlerinin kamuoyundaki görünürlüğü ve özellikle il ve ilçedeki ilgili meslek odalarının denetim faaliyetlerine katılımı hususları da ihmal edilmeyecektir.

 

13. Valiler ve kaymakamlarca, mahalli idare birimleri, ilgili meslek odaları başkanları ve sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgesi yetkilileri/temsilcileri ile acilen toplantı yapılarak? kontrollü normalleşme döneminin sürekliliğinin sağlanması bakımından sürece verecekleri katkının önemi anlatılacaktır. Bu kurum ve kuruluşların sahada gerçekleştirecekleri rehberlik edici ve otokontrolü sağlayacak faaliyetlerin salgınla mücadelede kalıcı başarının tesisindeki önemine binaen bu toplantıların belirli periyodlarla tekrarlanması da sağlanacaktır.

 

14. Valilerimizce illerinde salgının seyrini etkileyen (olumluolumsuz) her türlü faktörün (ilçeler arası farklılıklar, il nüfusunun yaş ortalaması, il dışından kaynaklı sorunlar vb. il bazlı özel sebepler) analiz edileceği ve bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek olan faaliyetlerin yer alacağı İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) ivedilikle hazırlanacaktır. Hazırlanan İl Salgın Azaltma Planı (SARAP), İl Pandemi Kurulu, Hıfzıssıhha Kurulu ve 13’üncü madde de belirtilen kurul toplantılarında paylaşılacak ve bir örneği de Bakanlığımıza gönderilecektir. Vali ve Kaymakamlarımızca yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde dinamik denetim sürecine dair gerekli planlama ve koordinasyonun sağlanarak uygulamada herhangi bir aksamaya mahal verilmemesi hususunda? Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

 

Bu haber 537 kez okundu.

FOTOĞRAF GALERİSİ

Bu habere ait başka fotoğraf bulunmamaktadır.
Yorumlar
    Henüz bu habere ait yorum bulunmamaktadır. Yorum Yaz