söke ekspres gazetesi
  • söke ekspres gazetesi



Söke Belediye Meclisi Bugün Toplanıyor


Söke Belediye Meclisi Bugün Toplanıyor

 

 

Söke Belediye Meclisi, üç ay aranın ardından bugün toplanıyor…

 

Söke Belediyesi Temmuz ayı olağan meclisi toplantısında ihtisas komisyon seçimleri ve yoğun gündem maddeleri yer alıyor.

Koranavirüs salgın nedeniyle alınan önlemlerle nisan, mayıs ve haziran ayında yapılamayan meclis toplantıları üç ay aranın ardından bugün yapılacak… Saat 16.00 da başlayacak olan Söke Belediye Meclis toplantısında geçtiğimiz ay meclisi üyeliğinden istifa eden CHP’li üye Ersin Solmaz’ın yer aldığı görevlere yeniden üye seçimlerinin yanı sıra ihtisas komisyon üyeliklerine yeniden seçimler yapılacak.

Toplantıda 2019 mali yılı gelir ve gider ile hesap ve işlemlerinin, belediye denetim komisyonunca yapılan iç denetime ilişkin sonuçları meclisin bilgisine sunulacak.

“Cantürk bugün ilk kez meclisite olacak”

Geçtiğimiz ay belediye meclisi üyeliğinden istifa eden CHP’li üye Ersin Solmaz’ın yerine yedek üyelerden Saime Cantürk geçecek… Geçtiğimiz günlerde İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alan  Cantürk, aynı zamanda ihtisas komisyonlarında da görev alacak.

Koranavirüs salgın nedeniyle alınan önlemler kapsamında mecliste yeni oturma düzeni hazırlanırken, meclis üyelerinin oturumda maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri bekleniyor.

 

MECLİS GÜNDEMİ

Belediye Başkanı Levent Tuncel Başkanlığında toplanacak Söke Belediye Meclisi’nin gündemi şu meddelerden oluşuyor;

Açılış-Yoklama Yapılması

M.Kemal Atatürk ve T.C. Kurucuları için 1 dakikalık Saygı Duruşu Yapılması.

1-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesine istinaden; Belediye Başkanlığının 2019 yılına ait çalışmalarını kapsayan Faaliyet Raporunun Meclis 1.Başkan Vekilliğinde görüşülerek onaylanması.  

2-Belediyemiz 2019 mali yılına ait Gider-Gelir Kesin  hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

3-7244 Sayılı “Yeni Korona Virüs (Covit 19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında; Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların kira ve ecrimisil bedellerinin (2020 yılı 16 Mart-16 Haziran) 3 ay ertelenmesi, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin kira bedellerinin alınmaması konusu ve İlçemiz mücavir alanı içinde ticari faaliyet gösteren gerçek ve tüzel işletmelerin ticari faaliyetlerinin durdurulduğu süre boyunca (2020 yılı 16 Mart-16 Haziran) aylarında “Ilan Reklam ve Çevre Temizlik Vergilerinin” tahakkuk ettirilmemesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin görüşülerek karara bağlanması.

4-Belediyemiz mülkiyetinde bulunan “Latmos Çarşıda” ve diğer ticari faaliyette bulunan işletme sahiplerinin müracaatlarına istinaden; açık olmalarına  faaliyette bulunmalarına  karşın kamu kurumlarınca alınan tedbirler gereği, 2020 yılı Mart-Nisan-Mayıs aylarında “Kira ve İşgaliye” bedeli alınmaması taleplerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin görüşülerek karara bağlanması.

5-Belediye meclisinin 06.03.2020 tarih ve 2020/3-42 nolu kararı ile, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Yenikent Mahallesi 1308 ada 2 parsel ve çevresinde, imar adasının çok büyük olması ve imar uygulamasında karşılaşılan problemlerin çözümü amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması.

6-Belediye meclisinin 06.03.2020 tarih ve 2020/3-43 nolu kararı ile, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Gayrimenkul Değerlendirme Komisyonuna havale edilen; Belediyemize dilekçe ile müracaat eden Ali DÖNMEZ; Konak Mahallesi 68 ada 9 parselin maliki olduğunu ve inşaat yapabilmek için mülkiyeti belediyemize ait 68 ada 1 parsel ile tevhit şartı bulunduğundan belediyemize ait olan parseli satın alma talebinin görüşülerek karara bağlanması.

7-Tarım ve Orman Bakanlığı – DSİ 21.Bölge Müdürlüğü 17.03.2020 tarihli yazısı ile; Belediye Meclisinin 07.02.2020 tarih ve 2020/2-13 nolu kararı ile; “Sarıçay Barajı” yapım işi kapsamında mülkiyeti belediyemize  ait taşınmazlar ile ilgili kamulaştırma bedellerine ait idarelerince yapılan incelemede aldıkları karar tarafımıza bildirilmiş olup, konunun tekrar Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 

8-Belediye Meclisinin 08.01.2016 tarih ve 2016/1-29 nolu kararı ile; Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 719 ada 515 ve 433 parsellerde imar planlarında rekreasyon alanı lejantında bulunan kısımları, spor kompleksi proje uygulamasının 3 yıla kadar başlamak kaydıyla 29 yıllığına bedelsiz olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tahsis edilmiş olup, yerinde yapılan tespitte aradan geçen 3 yıl içinde herhangi bir uygulama ve işlem yapılmadığı,  719 ada 515 parselin 3.kişiler (işgalciler)  tarafından işlenerek pamuk ekildiği tespit edilmiş olup, alınan tahsis kararının iptal edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

 9-Gizli oyla 1 yıl süreyle görev yapmak üzere 3 Encümen Üyesi  seçilmesi.

10-Belediye Meclisinin 07.04.2019 tarih ve 2019/4-47 nolu kararı ile yedek meclis katip üyesi olarak seçilen Ersin SOLMAZ,  14.05.2020 tarihli dilekçesi ile meclis üyeliğinden istifa ettiğini bildirmiş olup, kalan süreyi tamamlamak üzere (2021/Nisan) gizli oyla 1 yedek meclis katip üyesi seçilmesi.  

11-Belediye Meclisinin 10.04.2019 tarih ve 2019/4-70 nolu kararı ile Kıyı Ege Belediyeler Birliği’ne yedek üye olarak seçilen Ersin SOLMAZ, 14.05.2020 tarihli dilekçesi ile meclis üyeliğinden istifa ettiğini bildirmiş olup, kalan süreyi tamamlamak üzere (2024/Nisan) açık oyla 1 yedek üyenin seçilmesi. 

12-Belediye Meclisinin 10.04.2019 tarih ve 2019/4-71 nolu kararı ile Tarihi Kentler Birliği’ne  asil  üye olarak seçilen Ersin SOLMAZ, 14.05.2020 tarihli dilekçesi ile meclis üyeliğinden istifa ettiğini bildirmiş olup, kalan süreyi tamamlamak üzere (2024/Nisan) açık oyla 1 asil üyenin seçilmesi.

13-Açık oyla 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun’un 90. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Gayrimenkul Satış Komisyonuna 1 üyenin seçilmesi.

14-Açık oyla Nisan/2021 tarihine kadar görev yapmak üzere, 5 kişilik İmar ve Bayındırlık Komisyonunun seçilmesi.

15-Açık oyla Nisan/2021  tarihine kadar görev yapmak üzere, 5  kişilik Sağlık Komisyonunun seçilmesi.

16-Açık oyla Nisan/2021 tarihine kadar görev yapmak üzere, 5  kişilik Kültür, Sanat ve Eğitim Komisyonunun seçilmesi.

17-Açık oyla Nisan/2021 tarihine kadar  görev yapmak üzere, 5  kişilik Meslek Odaları ve Sorunları Komisyonunun seçilmesi.

18-Açık oyla  Nisan/2021 tarihine kadar  görev yapmak üzere, 5  kişilik Çevre Komisyonunun seçilmesi.

19-Açık oyla Nisan/2021 tarihine kadar görev yapmak üzere, 5 kişilik Kadın Komisyonunun seçilmesi.

20-Açık oyla Nisan/2021 tarihine kadar  görev yapmak üzere, 5  kişilik Dış İlişkiler Komisyonunun seçilmesi.

21-Açık oyla Nisan/2021 tarihine kadar  görev yapmak üzere, 5  kişilik Gençlik ve Spor Komisyonunun seçilmesi.

22-Açık oyla Nisan/2021 tarihine kadar  görev yapmak üzere, 5 kişilik Plan ve Bütçe Komisyonunun seçilmesi.

23-Açık oyla Nisan/2021 tarihine kadar  görev yapmak üzere, 5 kişilik Mimari Estetik  Komisyonunun seçilmesi.     

24-Açık oyla Nisan/2021 tarihine kadar  görev yapmak üzere, 5 kişilik Tarihi Yapılarla İlgili Çalışma  Komisyonunun seçilmesi.

25-Açık oyla Nisan/2021 tarihine kadar görev yapmak üzere, 5 kişilik Tarım Komisyonunun seçilmesi.

26-Açık oyla Nisan/2021 tarihine kadar görev yapmak üzere, 5 kişilik Hukuk  Komisyonunun seçilmesi.

27-Açık oyla Nisan/2021 tarihine kadar  görev yapmak üzere, 5 kişilik Gayrimenkul Değerlendirme Komisyonunun seçilmesi.

28-Açık oyla Nisan/2021 tarihine kadar  ,görev yapmak üzere, 5 kişilik Sosyal Hizmetler Yaşlılar ve Engelliler Komisyonunun seçilmesi.

29-Belediyemiz İhtisas Komisyonlarının  Çalışma Programlarını hazırlamak üzere görevlendirilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması.

-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 55. maddesine istinaden, 2019 Mali Yılı Gelir ve Giderleri ile hesap ve işlemlerinin, Belediyemiz Denetim Komisyonunca yapılan İç Denetime ilişkin sonuçların Meclisin bilgisine sunulması.

 

Bu haber 2456 kez okundu.

FOTOĞRAF GALERİSİ

Bu habere ait başka fotoğraf bulunmamaktadır.
Yorumlar
    Henüz bu habere ait yorum bulunmamaktadır. Yorum Yaz