söke ekspres gazetesi
  • söke ekspres gazetesiAydın Vergi Dairesi'nden Vergi Affı Açıklaması...


Aydın Vergi Dairesi'nden Vergi Affı Açıklaması... Aydın Vergi Dairesi Başkanı Mesut Yılmaz, Kamuoyunda "Vergi Affı" Olarak Bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanundan Yararlanılması amacıyla mükellefleri vergi dairelerine beklediklerini belirtti...Yılmaz, konuyla ilgili gazetemize yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları söyledi; "Bilindiği üzere, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile ilgili Kanun, 25 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile mükelleflerimize kaçırılmaması gereken pek çok imkan sağlanmıştır. Bunlardan en önemlisi borçlu mükelleflere getirilen ve borçların yeniden yapılandırılmasına imkan veren düzenlemedir. Buna göre, ilgili vergi dairelerine yazılı olarak başvuran mükelleflerin 31 Aralık 2010 tarihi öncesi borçları yeniden yapılandırılacaktır. İstenilmesi halinde yapılandırılmış borçlar 36 ayda 18 taksitte ödenebilecektir. Yapılandırmaya müracaat edilmesi ve taksitlerin düzenli ödenmesi halinde herhangi bir haciz işlemi ile karşılaşılmayacaktır. Böylece iş ve işlemler vergi borcu problemi olmadan yürütebilecektir. Mükellefler Yapılandırma Kanunundan yararlanması halinde borçlarından dolayı ihalelerde sorun yaşamayacaktır. Ayrıca, yapılandırma sırasında herhangi bir teminat istenilmeyecektir. Ancak bu durumdaki mükelleflerin cari dönem vergi borçlarını zamanında ödemeleri gerekmektedir. CEZA VE YÜKSEK FAİZ YÜKÜNDEN KURTULMA FIRSATI Yapılandırmadan yararlanılması halinde varsa vergi ziyaı cezaları silinecek, hesaplanan gecikme faizi ve zamları yerine ilgili dönemlerde geçerli olan TEFE/TÜFE aylık değişim oranları uygulanacaktır. Bu şekilde hesaplanan borcun peşin ödenmesi mümkün olduğu gibi ikişer aylık dönemler itibariyle 6, 9, 12 ve 18 eşit taksit halinde de ödeyebilecektir. Taksit ödeme seçeneği tercih edildiğinde borca ayrıca 6 eşit taksit (12 ay) için yüzde 5, 9 eşit taksit (18 ay) için yüzde 7, 12 eşit taksit (24 ay) için yüzde 10, 18 eşit taksit (36 ay) için yüzde 15 ilave edilecektir. Yapılandırılan borçların peşin veya taksitli olarak kredi kartıyla da ödenmesi mümkündür.6111 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunmayan mükelleflerimizin borçları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecektir. Birikmiş borçların tasfiyesine yönelik büyük bir imkan sunan ve mükellef lehine pek çok uygulama getiren söz konusu düzenlemeden faydalanması mükelleflerimizin menfaatine olacaktır. VERGİ İNCELEMESİ RİSKİNE SON Kanunla getirilen bir diğer imkan ise, 2006-2009 dönemlerine ilişkin olarak yıllık gelir, kurumlar, stopaj ve katma değer vergileri için matrah ve vergi artırımı düzenlemesidir. Buna göre söz konusu dönemlerin tamamında veya istenilen herhangi bir dönemde Kanunda yer alan oran ve tutarlarda matrah ve vergi artırımı yapılması mümkündür. Matrah ve vergi artırımı yapılan vergi türleri için artırım dönemleri vergi incelemesine tabi tutulmayacaktır. Ayrıca halen devam eden incelemelerle ilgili olarak da matrah ve vergi artırımından faydalanılması belli şartlar dahilinde mümkün olacaktır. KAYITLARI FİİLİ DURUMA UYGUN HALE GETİRME ŞANSI Bir diğer imkan ise, defter kayıtları ile işletmenin gerçek durumunun uyumlu hale getirilmesine izin verilmesidir. Buna göre işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar, Kanunda belirtilen şartlar yerine getirilerek kayıt altına alınabilecektir. Ayrıca işletme kayıtlarında yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar gerekli şartlar yerine getirilmek koşuluyla kayıtlardan çıkartılabilecektir. İHTİLAFINDAN VAZGEÇENLERE BÜYÜK İNDİRİM İMKANI İhtilaf (Dava) aşamasında bulunan veya dava açma süresi henüz geçmemiş bulunan tarhiyatlar da mükelleflerce ihtilafın sonlandırılması veya dava açılmaması şartı ile bulunduğu aşamaya göre vergi aslında belli tutara kadar indirim sağlanmakta; vergi aslına bağlı cezalar ile gecikme faizinden ise tümüyle vazgeçilmektedir. SON BAŞVURU TARİHİ 2 MAYIS 2011 Bu Kanunun geniş mükellef kitlesini ilgilendirdiği göz önünde bulundurularak Vergi Dairesi Başkanlığımızca Kanun'un müracaat süresi sonu olan 2 Mayıs 2011 tarihi sonuna kadar çeşitli etkinlik ve programlarla mükelleflerimiz bilgilendirme ve bilinçlendirme çabası içinde olunacaktır. Bu konuda en büyük desteği basın ve medya mensupları ile serbest muhasebeci ve mali müşavirlerden beklemekteyiz.Mükelleflerimiz, konu hakkında başta, Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresindeki 6111 sayılı Kanun başlıklı rehberden, ücretsiz hizmet sağlayan 444 0 189 VİMER olmak üzere Vergi Dairesi Başkanlığımıza bağlı vergi dairelerinde oluşturulan danışma birimlerinden gerekli bilgiyi temin edebilirler. Başvuru için gerekli olan dilekçe ve formlar matbu olarak vergi dairelerimizde mükelleflerimizin hizmetine sunulmuştur." dedi.  

Bu haber 2117 kez okundu.

FOTOĞRAF GALERİSİ

Bu habere ait başka fotoğraf bulunmamaktadır.
Yorumlar
    Henüz bu habere ait yorum bulunmamaktadır. Yorum Yaz