söke ekspres gazetesi
 • söke ekspres gazetesi7. Sınıf SBS'de A. Kitapçığı 10. Soruda Anlam ve İfade Hatası Var!..


7. SINIF SBS’DE A. KİTAPÇIĞI 10. SORUDA  ANLAM VE İFADE HATASI!


2010-SBS 7.sınıf uygulaması yapıldı. SBS, tüm il merkezleri ile yurt dışında Lefkoşa, Trablusgarp, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek'te uygulandı. Sınava giren yaklaşık 1 milyon 70 bin 7. sınıf öğrencisine, 90 soru yöneltilerek 100 dakika süre verildi. SBS tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00'da merkezi sistemle aynı anda başladı.
Uğur Dershaneleri Genel Müdür Yardımcısı Turgay Polat geçtiğimiz gün gerçekleştirilen SBS ile ilgili görüşlerini; ''Sınavda 21 Türkçe, 18 Fen ve Teknoloji, 18 Matematik, 18 Sosyal Bilgiler ve 15 Yabancı Dil sorusu soruldu. Yabancı Dil soruları( İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca soruları) bundan önceki yıllarda aynı doğru cevap seçeneği taşırken bu yıl ilk kez farklı seçenekler doğru cevap oldu. Yani iki yabancı dil okutulan İlköğretim okullarında; Almancada bir soruyu doğru yanıtlayamayan bir öğrenci İngilizcedeki aynı numaralı soruyu yanıtlarken bu yıl doğru cevap seçeneği değiştirildiği için bu yolu seçen öğrenciler yanlış yapmış oldu. Bu durum geçmiş yıllarda bütün dillerde doğru yanıt aynı seçenek olduğu için sorun yaratmazken bu yıl seçeneklerin farklılaştırılması iki yabancı dil eğitimi alan öğrenciler için olumsuz bir durum oluşturdu. MEB 2010-SBS kılavuzunun 11.sayfasında bu durumu açıklamış ve öğrenci velilerinin bir dili dilekçe ile seçmelerini istemiştir. Dün yapılan 8.sınıf testinde okuldaki zorunlu yabancı dil dersi dışında başka bir testi çözen öğrenciler dilekçe ile MEB’e başvurduklarında çözdükleri teste göre değerlendirilecekler. Ancak karışık çözen yani 5 İngilizce, 3 almanca vb. çözen öğrenciler okuldaki zorunlu yabancı dil cevap anahtarına göre değerlendirilecekleri için kayıp yaşayacaklardır. Öğrencilere kitapçıkları sınav bitiminde verildi. Ancak sınavın bitiminden bir saat sonra verileceği açıklanmasına rağmen birçok okulda bu süreye uyulmayarak daha erken verildi. Bu da kopya riskini ortaya çıkarmış oldu.'' şeklinde dile getirdi.
Sorulara bakıldığında ise;
Uğur Dershaneleri Türkçe Bölüm Başkanı Feridun Çakı, Türkçe soruları yapılandırmacı yaklaşıma uygun, 8 soruda görsel kullanılmış. Görsel olmadığı halde kurgulanma yöntemiyle hazırlanmış bir soru bulunmakta. 8.sınıfa göre eleyici sorular bulunmakta ve çeldiricileri daha güçlü düzenlemiş. Müfredat dışı soru yok. 2008–2009 soru tiplerinin karması şeklinde hazırlanmış. SBS uygulamasının başından beri halen taranmamış kazanımların olması SBS ruhuna aykırı bir durumdur.
A kitapçığı 10.soru kurgulama ve seçenek düzenlemesi açısından hatalıdır. Soruda kullanılan parçanın kurgusu ile seçenekler arasında uyumsuzluk söz konusudur. Sorunun kökünde “yazarın çılgınca arzusunun ne olduğu” sorulmuştur. Çılgınca arzusunu “ tarihin izlerini ete kemiğe büründürmek” olarak ifade ediyor. TDK’nin resmi web sayfasında ete kemiğe büründürmek “canlandırmak” olarak tanımlanıyor. Bu durumda sorunun doğru yanıtı olarak verilen B seçeneği ( Tarihi, belgelere göre yazarak günümüz insanına duyurmak) olarak verilmiştir. Ancak bu seçenekte “canlandırma” işlemi açık olarak ifade edilmemektedir. A seçeneğinde “ yazacağı tiyatro eserleriyle tarihi olayları sahnede canlandırmak” ifadesi yer almaktadır. İlk bakıldığında A seçeneği “ canlandırma “ fiiline daha yakın görünmekle beraber paragrafın tamamı okunduğunda B seçeneği daha yakın görünmektedir. Bu soruda problem sorunun yöneltildiği grup 7.sınıfta öğrenim gören öğrencilerdir. Bu öğrencilerin bu soruda yaşayabileceği çelişki soyut ifadelerin açık olmamasıdır. Bu tür sorular ÖSYS’de olabilir ancak SBS yıl içerisinde işlenen müfredatı sorguladığı için SBS’de sorulması gereksiz bir zorluk yaratmaktadır. Soru kurgusu ve ifadeleri açık ve tam değildir. (Bilgi için:  Uğur Dershaneleri SBS Türkçe Bölüm Başkanı Feridun Çakı 0533 656 87 33)
Uğur Dershaneleri Matematik Bölüm Başkanı Ali Serdar Şeker; içerik olarak geçen yıl uygulanan testin paralelinde nispeten daha kolay sorulardan oluşmuştur. 12 Haziran’da yapılacak olan 6.sınıf SBS soruları benzer nitelikte olursa bakanlığımızın sınavları kaldırma değil etkisini değiştirme yönünde çalıştığının göstergesi olacaktır. Sınavın zorluk derecesinin düşük olması öğrenci başarısını arttıracak ve veli tepkisini azaltacaktır. Bu da sınavın olgunlaşmasını sağlayacaktır.
İşlem ağırlıklı sorular yoğunluktaydı. Geçen yıla göre daha fazla cebirsel işlem gerektirmekteydi. Şekil uzay ve senaryo gibi kavramların her yerde kullanılması öğrencilerin işlem gücünü zayıflatmaktadır. Bu yaklaşımın bu teste olması sevindirici olmuştur.
B kitapçığının 1.sorusunda olduğu gibi doğrudan 6.sınıf kazanımları ilgili soru sormak yerine soru sorulmayan 7.sınıf kazanımlarından, rasyonel sayılarda sıralama ve işlemler, dörtgenler ve alanları, Kartezyen koordinat sistemi, doğruda ve düzlemde açı, üslü nicelikler ile ilgili sorular yöneltilip 7.sınıf konuları daha iyi sorgulanmış olurdu.
Uğur Dershaneleri Fen ve Teknoloji Bölüm Başkanı Aslan Ayhan, sınav orta zorlukta sorulardan oluşmuştur. Kuvvet ve hareket ünitesi ile ilgili bir soru ve elektrik ünitesi ile ilgili bir soru ayırt edici niteliktedir. Müfredat dışı soru bulunmamaktadır. Sorularda kullanılan dil kolay anlaşılır düzeydedir. Sorular yapılandırmacı eğitim yaklaşımına uygun hazırlamıştır. Bazı sorular fen ve teknolojinin günlük yaşamla ilişkisi üzerine kurulmuştur. Soruların konulara göre dağılımı önceki SBS’lerle aynıdır.
Uğur Dershaneleri Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Seda Sarıkaye; kazanımlarla birebir örtüşen dili son derece açık ve net hazırlanmış. Her ünite sorgulanmıştır. Tarih soruları ağırlıktadır. Bunun yanında grafik, tablo ve paragraf yorumlama soruları mevcuttur.
Uğur Dershaneleri İngilizce Bölüm Başkanı Nesrin Girgin; Yabancı dil soruları geçmiş yıllara göre daha gramer ağırlıklı olarak düzenlenmiş. Geçen yıl görsellik üzerinden kelime bilgisi sorulmasına rağmen bu yıl görsel daha az kelime bilgisine gramer üzerinden gidilmiş. Yani resim kelime, gramer resim olarak düzenlenmiş. Geçen yıl yapılan sınava göre görsel ve diyalog soruları daha azdır. Bu yıl ki sorular öğrencilerin yabancı dil dersine daha fazla ilgi duymasına ve kelime bilgisine ağırlık vermesine yol açacaktır. Geçen yıl ki 7.sınıf sorularına göre zorluk derecesi daha zordur.
Uğur Dershaneleri Genel Müdür Yardımcısı Turgay Polat; ''Genel olarak bakıldığında SBS sorularının müfredatı kapsayıcı ve yapılandırmacı yaklaşıma uygun olduğu görülmektedir. Kamuoyunda çok tartışıldığı bir dönemde SBS’nin yapılması öğrencilerin motivasyonunu olumsuz yönde etkilemiştir. 6. ve 7. sınıftaki öğrenci ve velilerin bir kısmının sistem değişecek düşüncesi ile sınavları önemsememesi durumu dahi söz konusu olmuştur. Önümüzdeki yıldan itibaren SBS'nin değiştirilmesi ve 6. 7. sınıflarda sınavın etkisinin azaltılması veya sınavın başarı odaklı hale getirilmesi önemlidir. Kamuoyunda oluşan beklenti YBP uygulamasının etkisinin düşürülmesi, 6. ve 7. sınıfta sınavın yerleştirmeye etkisinin kaldırılarak YBP yerine kullanılması sağlıklı olacaktır. Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) etkisinin eksi yönde de olması öğrenci ve veliler açısından olumsuz algılanmaktadır. Sınavın genelde kolay olduğu ve öğrencilerin sıralamada zorlanacağı görülmektedir. Bu sebeple yerleştirme sırasında okul taban puanlarının yükseleceği görülmektedir.'' dedi.
2010 yılı Seviye Belirleme Sınavları (SBS), 6'ncı sınıflar için ise 12 Haziran Cumartesi günü yapılacak.
Detaylı bilgi için;
Uğur Dershaneleri Genel Müdür Yardımcısı Turgay Polat
 HYPERLINK "mailto:tpolat@ugurdershanesi.com.tr"tpolat@ugurdershanesi.com.tr

Uğur Dershaneleri Rehberlik Koordinatörü Gökşen Çiğdem
 HYPERLINK "mailto:gcigdem@ugurdershanesi.com.tr"gcigdem@ugurdershanesi.com.tr
Telefon: 0 212 542 59 87

 

Bu haber 3308 kez okundu.

FOTOĞRAF GALERİSİ

Bu habere ait başka fotoğraf bulunmamaktadır.
Yorumlar
  Yorum Yaz
 • emel badem (8/6/2010)
  7. sınıf SBS sınavı A Kitapçığında yer alan Türkçe 10. sorusu için iptal gerektiği oldukça açık. Ancak. bir de aynı kitapçığın sosyal bilgier 4 . sorusu var. Bizans imparatorluğunun Karadeniz taicaret yolunda uyguladığı verginin osmanlı imparatorluğuna nasıl bir ekonomik kazanç getirmektadir. Bir de bu soruyu incelermisiniz.

 • pırıl (24/6/2010)
  SBS sınavı 7. sınıf A Kitapçığında yer alan Türkçe 10. sorusu belirgin bir şekilde hatalı itirazlar değerlendirilirken TDK'ye bakılması ve A şıkkını işaretleyenlerinin sayısının incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Elif Badem arkadaşıma da katılıyorum bir de aynı kitapçığın sosyal bilgier 4 . sorusu var. Bu sorunun da tekrar değerlendirilmesi gerekiyor.

 • ayşe parlak (1/7/2010)
  bende 7. sınıf sosyal bilgiler A kitapçığı 4. sorusunda hata olduğunu düşünüyorum cevap 2 ve 3 olmalıyken yalnız 3 denilmişmiş. sonuçta bizansın aldığı vergilerin osmanlı devletine hiçbir açıdan ekonomik yarar sağladığı söylenemez

 • ali ışık (9/3/2011)
  kardeşim siz sorulara iyice çalışmıyorsunuz sonra yok burda hata vardır diyorsunuz bu yazıyı sbs ye girenler için söylüyorum ...